Обучение на преброители и в Община Мирково

  • 0
  • 112 преглеждания


Във връзка с провеждане на предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Община Мирково беше проведен еднодневен курс на обучение за преброители и контрольори. То се ръководеше от Мирослава Матеева, експерт от „Статистиката“ за Софийска област.

Г-жа Матеева разясни новите моменти в преброяването, което трябваше да бъде проведено през месец февруари, но беше отложено поради противоепидемичните мерки и ограничения. Участието в преброяването е задължително, а на гражданин, което откаже да предостави на преброителите своите данни, ще бъде налагана глоба в размер на 160 лв.

По време на електронното преброяване преброителят няма право да посещава жилищата и да извършва преброяване на лицата. За пълното преброяване се използват няколко вида карти: една за сградите жилищата и населението, втора за сградите и жилищата, която е съкратен вариант на първата и се използва в определени случаи, има карта за временно присъстващи лица и допълнителна карта за многочленно домакинство. Въпросите относно сградите са многобройни и в тях се дават сведения за вида на сградата, на колко етажа е, с каква конструкция е и с какъв основен материал е построена,  през коя година е построена и други.

В раздела за жилище сведенията са за вида му, как се използва, чия собственост е, каква е общата застроена площ, колко стаи има в него, има ли необходимите за живот удобства, кухня, вътрешна баня и тоалетна, „В и К“, електрифицирано ли е, как се отоплява жилището, притежава ли външна и вътрешна изолация, използват ли се възобновяеми източници на енергия, колко души живеят в жилището и други.

В раздела за материалната осигуреност на гражданите са включени въпроси за наличието на предмети и устройства за дълготрайна употреба, които домакинствата използват в ежедневието си. Става дума за наличието на автомобили, гаражи, вили за сезонно ползване, каблети, компютри, фиксиран достъп до интернет, наличието на мобилни и стационарни телефони , сателитна или ефирна телевизия, използването на различни електроуреди.

В раздел „Население“  освен подробностите за всеки гражданин, има и група въпроси, които са по-специфични не са задължителни и на тях преброяваните могат да отговарят по желание. Те имат за цел да маркират получената образователна степен на населението, неговите доходи и трудова заетост, месторабота, отдалеченост на работното място, общо здравословно състояние на хората и други.

В „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“  Приключи стажантската програма за 2021 година
Prev Post В „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Приключи стажантската програма за 2021 година
Next Post В КОПРИВЩИЦА Завладяващи концерти на брас ансамбли и духови оркестри
Related Posts

Leave a Comment: