Отворено писмо Чрез вестник „Регион”

  • 0
  • 108 преглеждания


До: Общинските ръководства на Пирдоп и Златица.

Уважаеми Господа,

Напоследък стана модерно да се общува чрез медиите по въпроси, важни и значими за гражданите.

С настоящето писмо се обръщам към Вас с конкретно предложение, което засяга подобряването на околната среда и условията на живот на гражданите на гр. Пирдоп и гр. Златица.

Конкретно:
В края на 2018-та година в завода „Аурубис“ в Германия, гр. Хамбург, беше въведена в експлоатация пилотна инсталация за използване на излишна топлина, получавана при производството на сярна киселина, за отоплението на 8000 домакинства в квартал „Хофенсити“ и производство на 12 млн. kW/h електроенергия за нуждите на завода.

Уважаеми г-да ръководители на общините на Пирдоп и Златица,

С настоящето писмо Ви предлагам да направите всичко, което зависи от Вас, и Вашите екипи, и от Министерството на околната среда и водите. Този проект, който работи успешно от 2018-та година в „Хофенсити“ да бъде мултиплициран тук в завода в гр. Пирдоп, който произвежда сярна киселина и е съпоставим с технологията и количеството на производство. В Германия – 1.1 млн. тона сярна киселина, а в Пирдоп 1.4 млн. тона. Осъществяването на този проект тук, в България, ще осигури отоплението на всички обществени сгради, болницата, училища и детски градини и читалищни салони и на 5000 домакинства в двата града. Това ще спре изгарянето на 30 000 куб. м. дърва, които замърсяват въздуха с CO2 (въглероден диоксид) и с финни прахови частици. В Германия този проект е осъществен съвместно с фирма „Enercity“, които са проектирали, изградили и експлоатират топлопреносната система в квартала.

Тук, в България, партньор трябва да бъде местна фирма, която да участва за изграждането и осъществяването на този проект, може да ползва опита по проектиране на Софийската топлофикация. Освен за отопление тази топлина може да се използва в голяма оранжерия, която да бъде изградена в землището на гр. Златица, където има отлични климатични условия (2 500 слънчеви часове годишно и средногодишна температура 8 Cо и минимална температура 25 Cо, максимална температура 38 Co, влажност на въздуха 65 %), в която целогодишно ще се произвеждат евтини и пресни зеленчуци за жителите на Средногорието. Финансирането на този проект може да се осъществи съвместно от „Аурубис” и Министерството на околната среда и водите по Европейски проект „Зелена Европа”.

Господа,

Вие имате възможност и задължението да осъществите този проект, и възможност за пълна подкрепа от г-н Тим Курт, и наши съграждани от неговия екип, които са възприели линията за изпълнение стратегията на „Аурубис” за „Устойчиво развитие – 2020 – 2023 за енергийна ефективност и опазване на околната среда”. Ще имате подкрепата и на Вашите съграждани, които ще имат евтино и екологично отопление. Не влагайте в осъществяването на проекта политика, нека той бъде на двете общини, с което да се сложи край на едно многогодишно разделение и началото на едно обедениние за осъществяването и на други проекти в общините.

Използвам това писмо да пожелая на жителите на общините от Средногорието  успех и здраве през 2021 г.

С уважение: И. Шентов

В СЕЛО ЧАВДАР  „Нека бъдем по-добри” продължава и през 2021 година
Prev Post В СЕЛО ЧАВДАР „Нека бъдем по-добри” продължава и през 2021 година
МЛАДИ МУЗИКАНТИ   Показаха таланта си във виртуален концерт
Next Post МЛАДИ МУЗИКАНТИ Показаха таланта си във виртуален концерт
Related Posts

Leave a Comment: