ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА, ПОЧВИТЕ И ВОДИТЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“

  • 0
  • 126 преглеждания


ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ: №  РД-02-29-85 / 08.04.2021

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: ОБЩИНА ПИРДОП, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПАРТНЬОР: ГРАДСКА ОБЩИНА ПАЛИЛУЛА, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Представители на Община Пирдоп посетиха на 25.02.2022 г. Градска община Палилула, Ниш, в Сърбия, за участие в съвместно обучение за изграждане на капацитет на местните власти на партньорските местни власти.

Визитата бе в изпълнение на дейностите от проект „Съвместни инициативи за опазване на природните ресурси чрез подобряване качеството на въздуха, почвите и водите в трансграничния регион“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г., който се изпълнява в партньорство между общините Пирдоп и Палилула.

Основната цел на проекта е да стимулира балансираното устойчиво развитие на околната среда в трансграничния регион, чрез съвместни действия за насърчаване и подобряване използването на общите природни ресурси в Пирдоп и Палилула.

В рамките на проведеното обучение присъстващите бяха запознати с плановете за местно и регионално развитие на градските общини и на самият град Ниш, както и с Националната стратегия за регионално развитие на Република Сърбия. Представители от двете общини обсъдиха добри практики в областта на управлението на природните ресурси и възможностите за повишаване нивото за превенция за защита на околната среда. Кметът на Община Пирдоп – г-н Ангел Геров, запозна колегите си от Сърбия със структурата и организацията на предоставяне на местните комунални услуги на територията на Община Пирдоп и в този смисъл подчерта ползата от изпълнението на настоящият проекти и придобитата в неговите рамки специализирана машина за почистване.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег – ИПА за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез  Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Пирдоп и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

НА СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ В ЧЕЛОПЕЧ  Поискаха прошка и пожелаха леки пости
Prev Post НА СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ В ЧЕЛОПЕЧ Поискаха прошка и пожелаха леки пости
ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКА КОПРИВЩИЦА  Пак посрещнаха освободителите
Next Post ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКА КОПРИВЩИЦА Пак посрещнаха освободителите
Related Posts