СРЕЩА ЗА МБАЛ – ПИРДОП Постави много въпроси и открои проблеми за разрешаване в стационара

  • 0
  • 50 преглеждания

На 21 април в лекторията на читалище „Напредък“ в гр. Пирдоп, по инициатива на организацията на Единната народна партия в града, се проведе среща, посветена на проблема за бъдещето и случващото се в Многопрофилна болница за активно лечение „Пирдоп“ АД. Тя бе ръководена от председателя на партията Станислав Готев. За участие в нея са били поканени всички кметове и председатели на общински съвети от общините акционери. Но за събитието се отзоваха само кметът на Пирдоп Ангел Геров, председателят на ОбС Мария Шентова и кметът на Чавдар и председател на Сдружението на кметовете от региона Пенчо Геров. Не присъства и изпълнителният директор на МБАЛ д-р Маргарита Гетова.

По думите на Пенчо Геров останалите им колеги и председатели на общински съвети са преценили, че проявата е политическа, а не форум, който да помогне за решаването на многото натрупани проблеми в лечебното заведение. На срещата присъстваха бивши и настоящи работещи в стационара, лични лекари и граждани.

В началото изказване по темата и въпроси към присъстващите на срещата кметове зададе Станислав Готев. Той сподели, че проблемът е актуален винаги и изрази съжаление, че д-р Гетова не е уважила срещата. Обяснено бе, че за предстоящата общинска сесия са включени в дневния ред отчети за резултатите от дейността на МБАЛ и медицинския център, които ще бъдат обсъдени и по тях ще се вземат решения, съгласно изнесеното в документите.

Станислав Готев заяви, че срещата е предизвикана от възникнало напрежение сред работещите в МБАЛ, тъй като лекари и медицински сестри напускат стационара и отиват да работят в Панагюрище и на други места. Имало и информация в публичното пространство, че се затварят отделения и други структури на болницата, както и за приватизацията на болницата и медицинския център. Сред гражданите и пациентите имало притеснение за това „какво се предвижда да се случи с нашите лечебни заведения и ще има ли къде и кой да лекува в района в близко бъдеще“. Г-н Готев обясни още, че желанието на организаторите на срещата е да се изслушат различни „мнения и всички заинтересовани страни“, за да се стигне до единно и удовлетворяващо решение по отношение осигуряването на здравеопазването в региона. Той отправи обвинения, че въпросите на МБАЛ се решават на закрити заседания, което провокира Пенчо Геров да заяви, че всеки петък, с участието на кметовете – акционери и д-р Гетова се провеждат заседания, на които се решават важни и текущи въпроси и проблеми от дейността на стационара.

На моменти емоциите на присъстващите в залата ескалираха и на практика не бе възможно да се разбере кой какво поставя като проблем и какво говори. Отправени бяха обвинения към кметовете Ангел Геров и Пенчо Геров, че не се полагат грижи от акционерите за спасяването на лечебното заведение и г-н Геров Старши обиден напусна залата.

Изказвания направиха Крум Луков, който подчерта, че живо се интересува от случващото се в МБАЛ като гражданин и пациент. Говориха още Евгения Илиева, която представи и своите питания към кмета на община Пирдоп Ангел Геров, отправени към него и чрез фейсбук, д-р Десислава Толинова, старшата сестра на Хирургическо отделение Таня Николова, инж. Димитринка Савовска, бившата старша сестра на вътрешно отделение, а сега работеща в болницата в гр. Панагюрище Людмила Караджова, кметът Ангел Геров и др.

Емоционално и подкрепено с аплодисменти от присъстващите изявление на срещата прочете педиатърът д-р Абдулхафиз Насрула, който обяви, че един от напускащите стационара и обясни причините за своето решение. Някои от тях взеха думата по няколко пъти, а д-р Толинова прочете част от протокол от заседание на Сдружението на кметовете, на което е взето решение за нейното освобождаване като изпълнителен директор на стационара. Споделени бяха практики от работата и дейността на МБАЛ, които трябва да бъдат отстранени. Стана дума за отношенията между районната болница и частната клиника „Скин Системс“, за напускането на д-р Мечкаров, за съществуването на т. нар. „шапки“, за граждански договори на специалисти и др.

Аргументирано и конкретно изказване на финала на продължилите над два часа разговори, направи председателят на ОбС – Пирдоп Мария Шентова. Тя заяви, че усилията на всички трябва да са насочени към решаване на проблемите на МБАЛ, а не за търсене на вина и конфронтация между ръководството на общината и колектива на лечебното заведение. Г-жа Шентова покани присъстващите на срещата на предстоящата общинска сесия, която ще разгледа поставените от тях въпроси и питания и отчетите на МБАЛ и медицинския център.

Разговорите, изразяването на мнения и поставянето на още проблеми, отнасящи се до бъдещето на МБАЛ - Пирдоп продължиха и след напускането на залата.         

„АЛФА РИСЪРЧ“ Представи изследване на общественото мнение в Пирдоп и Златица
Prev Post „АЛФА РИСЪРЧ“ Представи изследване на общественото мнение в Пирдоп и Златица
ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ  Два наши отбора сред първите пет в спорта
Next Post ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ Два наши отбора сред първите пет в спорта
Related Posts

Leave a Comment: