Стартира дуално обучение в региона на Средногорието с подкрепата на „Аурубис България“

  • 0
  • 174 преглеждания

Анелия Димова, Ръководител направление "Човешки ресурси Югоизточна Европа"на Аурубис

-         Г-жо Димова, какъв е опитът на „Аурубис България“ за привличане на млади професионалисти в компанията?

-         Ежегодно „Аурубис България“ реализира стажантска и практикантска програми с цел да подготви млади специалисти за специфични и високо профилирани позиции. Стажантската програма започна от 2002 г., а практикантската – от 2011 г., когато все още липсваше ясна законодателна рамка и ние бяхме иноватори в прилагането на подобен подход за професионална подготовка. От тогава до сега ние установихме здрава връзка с училища и университети, открихме нашите отлично подготвени и мотивирани нови служители.

Действащата ни Програма за практическо професионално обучение (т. нар. „практикантска програма“) е един от най-добрите начини за привличане на млади хора, завършили средно образование. Участниците в нея придобиват специфично ноу-хау, конкретни технически умения, опит и лична отговорност и претърпяват индивидуално развитие – фактори, които водят до професионално бъдеще, изпълнено с много възможности за реализация.

За да разширим обхвата на прием на качествени кадри в нашата компания, ние, в партньорство с Аграрно-техническа професионална гимназия (АТПГ) - Златица, предприемаме стъпки и стартираме от есента на 2017 г. обучението на младежи още в рамките на средното им образование.

Със старта на проекта за дуално обучение ние целим да отговорим на нарастващото търсене на качествени кадри в специфични професии като „Машинен техник“ и „Машинен монтьор“. Тези две професии са от така наречените „защитени професии“ – търсени, но липсващи професии на пазара на труда.

-         Защо „Аурубис България“  предприе стъпките за стартирането на проекта „Дуално обучение“?

-          Дуалното обучение е един от най-добрите съвременни модели за учене чрез работа и е много разпространено в страните от Европа.  Приложимо е към ученици, избрали професионалните училищни паралелки.  След като голяма част от професионалните училища и паралелки, за съжаление престанаха да функционират, сега дуалното образование става все по-популярно и в България.

„Аурубис България“ се включва в този проект, за да подсигури средносрочните и дългосрочните потребности на компанията от добре подготвени специалисти за работа и поддръжка на специфично оборудване. Теоретичните познания на учениците веднага ще се прилагат и обвързват с практика в компанията. След завършване на средното им образование, ще имаме подготвени кадри, които да заместят пенсиониращите се колеги.

Не на последно място – чрез дуалното обучение младежите ще получат и възможност за ранно кариерно ориентиране.  Това е в пълно съответствие на принципите ни за корпоративна социална отговорност, които ние постигаме понастоящем чрез стажантските си програми, инициативи „отворени врати“ и др.

-         Какви ще бъдат основните изисквания към желаещите да участват в обучението?

-         „Аурубис България“ ще търси динамични, гъвкави, взискателни спрямо себе си младежи от региона на Средногорието, които биха искали да учат, да работят и да се развиват в една от най-модерните компании в България.

-         Къде ще се реализира практиката? В кои направления в компанията?

-         Практиката ще се реализира в едно от най-големите ни направления – „Техническа дирекция“. По-точно, това ще бъде работилница, оборудвана с машини и материали за подготовката на учениците. В момента в компанията има такива работилници, но планираме да създадем специално практическо учебно място, близо до реалната работна среда.

-         Какво ще предложи компанията на избраните ученици?

-         Самото участие в дуалното обучение ще създаде отлична кариерна перспектива за учениците. В съответствие с всички законодателни изисквания практикантите от 11 и 12 клас на специалностите „Машини и системи с цифрово програмно управление“ и  „Машини и съоръжения за заваряване“,  ще работят 2 или 3 дни в седмицата при нас. За това време ще осигурим възнаграждение в размер на 90 % от минималната работна заплата. „Аурубис България“ ще даде допълнителен стимул - стипендии за най-добрите ученици, постигнали високи резултати в теоретичното обучение.

-         Има ли други работодатели от района, които ще ви подкрепят в този проект?

-         Да, ние започнахме да си партнираме по този проект с АТПГ – Златица сами, но с ясната цел и идея да привлечем и други работодатели от района на Средногорието. С най-голямо удоволствие ви съобщавам, че на този етап към проекта се присъединяват следните компании: „Събев – 2002“ ЕООД, „Рейж“ ЕООД, „Транс Билд“ ЕООД, „СМС-С“ ЕООД, „МП – Металпласт“ АД, „Индстрой“ ООД, „Иген  - Стур“ ЕООД, „Вес Монт“ ЕООД, „Олопласт Груп“ АД, „Римисар“ ЕООД. Очакваме и други компании, които вече изразиха интерес, да се присъединят на по-късен етап.

-         Защо „Аурубис България“ избра АТПГ - Златица?

- „Аурубис България“ има отлични взаимоотношения с всички училища в района на Средногорието. Работим съвместно по различни проекти и инициативи. Аграрно-техническа професионална гимназия, гр. Златица е училище с дългогодишни традиции, мотивиран професионален екип от преподаватели. В момента използваме учебната база на АТПГ за реализирането на теоретичните занятия по действащата ни Практикантската програма към направления „Металургия“, „Рафинерия“ и „Техническа дирекция“, а практиките са пренесени на работното място в съответните направления. Сигурни сме, че АТПГ - гр. Златица, ще успее да посрещне нашите очаквания. За реализацията на проекта ще привлечем и наши служители, които ще се включат в дуалното обучение, както и преподаватели от други образователни институции.

Предвиждаме през месец май да организираме съвместно отворени срещи за ученици и техните родители, където да разясним възможностите за прием след 7 клас. Разчитаме много и на подкрепата на общините от Средногорието за осъществяването и разгръщането на проекта.

Prev Post „ДЪНДИ ПРЕШАС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД
Арт работилница за ученици по изобразително изкуство
Next Post Арт работилница за ученици по изобразително изкуство
Related Posts

Leave a Comment: