В „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ Успешен летен стаж за студенти от осем университета

  • 0
  • 124 преглеждания

Петима стажанти са новите специалисти в колектива на компанията

Лятната стажантска програма за 2019 г. в „Елаците-Мед“ приключи успешно и бе закрита на официално събитие, проведено на 30 септември на територията на Обогатителен комплекс – Мирково. Директор „Човешки ресурси“ на компанията Милена Христова и Даниела Горанова – ръководител „Набиране на персонал / обучения и квалификации“ от отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ към дирекцията, представиха резултатите пред студентите, провели обучение през изминалите три месеца в реална работна среда в дружеството, и представиха резултатите от участвалите в програмата бъдещи висши специалисти.

Кратък видеофилм, подготвен от отдел „Комуникации“, показа на младите хора как са преминали за тях трите месеци от лятото на настоящата година, обучението и повишаване на тяхната квалификация в цеховете, направленията и отделите на предприятието. Г-жа Горанова изрази благодарности към всички студенти и техните наставници за включването им в Лятната стажантска програма на „Елаците-Мед“ през 2019 г., като отбеляза, че значителната предварителна дейност по приемането на младите хора на стаж е извършена от Мариана Вътева – експерт „Подбор на персонала / обучения и квалификация“, която поради неотложен ангажимент не присъства на церемонията.

Директор „Човешки ресурси“ Милена Христова представи деветата по ред Стажантска програма на компанията, в която участваха 32 студенти от осем университети от страната и чужбина. От Минно-геоложкия университет тринадесет бъдещи специалисти са работили в дружеството през месеците юли, август и септември. С девет свои възпитаници е представен УНСС, четирима са от ХТМУ, двама са от Технически университет – София, а по един има от Университета по строителство геодезия и архитектура, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Стопанска академия – Свищов и гр. Лийдс, Великобритания.  Някои от тях бяха дошли на закриването на програмата направо от работните си места.

Целта на програмата е да даде възможност на студентите да придобият нови знания и умения в реална работна среда, а компанията – да избере измежду най-добре представилите се от тях специалисти, които да продължат да се развиват и градят своето бъдеще и кариерно израстване в дружеството. За деветте години на действие на програмата над 250 стажанти са работили през летните месеци в „Елаците-Мед“. Тридесет и девет от тях вече са част от екипа на дружеството, което е успех и за младите хора, и за предприятието. Полезно и за двете страни е срещата на бизнеса с бъдещите специалисти, които желаят да бъдат част от високо подготвените кадри на минната индустрия, каза г-жа Христова. Тя благодари на стажантите за тяхната отговорна работа и на наставниците, за съветите, напътствията и помощта, оказана от тях на студентите. Директор“Човешки ресурси“ изрази колегиална благодарност и на екипа на отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ за проведената девета Лятна стажанстка програма в „Елаците-Мед“.

Анализ на изпълненията на задачите от студентите и на техните ръководители по работни места, направи Даниела Горанова. Тя подчерта, че младите хора поемат високи и сериозни отговорности, проявяват творчество и мотивация, притежават добри умения, които са специфични за производствената дейност на компанията. Младежите очакват по-добра обратна комуникация и насърчения при правилно и точно изпълнена работа. Наставниците, от своя страна, изискват от тях повече инициативност и да влагат наученото по време на обучението си във ВУЗ в задачите, които им се поставят.

Милена Христова съобщи, че петима от стажантите са получили предложения от ръководството и започват работа в „Елаците–Мед”. В Обогатителен комплекс-Мирково към екипа се присъединяват Венцислава Андреева в отдел „Обследване на нови технологии за извличане на метал”, Васил Маринов и Николай Лазаров в цех „МФЦ”. В Рудодобивен комплекс Етрополе работа започват Мария Бончева в „Складово стопанство” и Деница Тодорова в участък „Ремонти”. Покани от компанията са отправени и към други студенти, като се очаква някои от тях да приемат предложенията, заяви г-жа Христова на закриването на Лятна стажантска програма 2019 в компанията. Накрая тя връчи на студентите удостоверенията за проведения стаж и фирмени подаръци.

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – ВМРО“ – ПИРДОП  Стартира участието си в местните избори от село Душанци
Prev Post КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – ВМРО“ – ПИРДОП Стартира участието си в местните избори от село Душанци
В ОБЩИНА ЧАВДАР  Празник на плодородието показа богатствата на българската земя
Next Post В ОБЩИНА ЧАВДАР Празник на плодородието показа богатствата на българската земя
Related Posts

Leave a Comment: