В ОБЩИНА АНТОН Подменят с нов водопровода на улица

  • 0
  • 91 преглеждания

В понеделник – 18 май, в Община Антон започнаха строителни дейности за направа на нов водопровод на ул. „Георги Бенковски“, която ще бъде обновена впоследствие по проект, спечелен от местната власт. Около осемдесет процента от водопроводната мрежа в селото е подменена, каза кметът Андрей Симов. Останалите ще бъдат снабдени с нови тръби поетапно до края на мандата и това е началото, каза той.

Предстои общината да подпише договор с Фонд „Земеделие“ на стойност около 700 000 евро за рехабилитация на седем улици. Някои от тях са с неподменен водопровод и са предприети мерки това да бъде изпълнено. За да не се налага, след приключване на проекта, в аварийни ситуации да се извършват ремонтни дейности по обновените улични платна.

Кметът Андрей Симов посочи, че до края на мандата през 2023 г. от общината ще положат усилия за прокарване на водопровод и канализация, там, където няма такива в селото и някои домакинства все още ползват септични ями. Г-н Симов заяви, че полагането на водопровод по ул. „Георги Бенковски“, която е с дължина от около 300 м., се извършва със средства от общинския бюджет и е на стойност 50 000 лв. Той изрази надеждата си, че до три седмици обектът ще бъде завършен.

За бъдещите стъпки на местната власт в тази насока кметът гарантира, че годишно със собствено финансиране ще бъде полаган водопровод на две улици, които нямат такъв, а по други три, които вече имат, ще се работи по тяхното обновяване. Той всекидневно е на мястото, където фирмата изпълнител на проекта извършва изкопните дейности и полага новите тръби. Андрей Симов посочи, че са преминати всички процедури, изискващи се по българското законодателство, изпълняват се дейностите и графикът, които са заложени в проектната документация. Контрол се осъществява и от служители на общинската администрация, като стриктно се следи полагането на тръбите да става върху пясъчна основа и да има т. нар. „пясъчна възглавница“, за да няма пропадане впоследствие на уличното платно. По думите му фирмата, която извършва строителните дейности, се справя перфектно.

КОПРИВЩИЦА  Домакин на среща на кметовете от седемте общини
Prev Post КОПРИВЩИЦА Домакин на среща на кметовете от седемте общини
В ЧАВДАР  Реализират инициатива „Нека бъдем готини!“
Next Post В ЧАВДАР Реализират инициатива „Нека бъдем готини!“
Related Posts

Leave a Comment: