В ОБЩИНА МИРКОВО Компании от Група ГЕОТЕХМИН изградиха LED осветление и обновиха пет улици

  • 0
  • 121 преглеждания

Придобивките са дарение по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД

В изпълнение на Благотворителната програма „Българските добродетели“ в края на 2021 г. успешно приключиха още два проекта по подписаното споразумение за подкрепа на значими социални проекти между Община Мирково и четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД.

Те имат голям социален ефект за местното население. Първият е реализиран в с. Мирково, като само за два месеца бе извършено реновиране на уличната осветителна мрежа на централния площад и главните улици. По този начин се осигуриха много добри условия за жителите на селото при придвижването им вечер. Вторият проект бе свързан с подобряване на уличната мрежа в с. Бенковски, където бяха изцяло асфалтирани пет улици. Сега жителите на Бенковски се радват на нови пътни платна, които позволяват по-лесно придвижване на бенковчани и техните гости.

Кметът на Община Мирково, Цветанка Йотина, благодари на фирмите дарители „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД: „Благотворителна Програма „Българските добродетели“, създадена по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, допринесе изключително много за развитието на общината. През настоящата година, заедно с компаниите, успешно реализирахме още два големи инвестиционни проекта. В общинския център, с. Мирково, подменихме улични лампи, с такива с LED осветление. Новите осветителни тела са енергоефективни, с много красива изработка и сега красят двете централни улици – „Цвятко Караджов“ и „Александър Стамболийски“. Прилежащият площад „Разкола“ също е осветен и е много приятно вечер. Освен че е красиво, е и много икономично, което е от голямо значение за финансите на общината.“ – казва г-жа Йотина.

В с. Бенковски бяха ремонтирани и асфалтирани пет улици. Проектът повишава социално-икономическото равнище, подобрява и начинът на живот. „Вярвам, че и в бъдеще ще продължат добрите взаимоотношения между Община Мирково и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН по каузи от обществено значение.“, заявява кметът Цветанка Йотина и пожела в навечерието на коледните и новогодишни празници много здраве и успехи на ръководствата и на колективите на дружествата от Групата.

С реализирането на тези проекти, четирите компании - „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД следват идеята на Благотворителна програма „Българските добродетели“ да бъдат в полза на обществото, като доброволно подпомагат значими каузи, подкрепят и реализират проекти, включително в сферата на инфраструктурата и подобряване на градската среда.

ПРАЗНИЧНИ СПЕКТАКЛИ В ЧЕЛОПЕЧ  В сложна метеорологична обстановка
Prev Post ПРАЗНИЧНИ СПЕКТАКЛИ В ЧЕЛОПЕЧ В сложна метеорологична обстановка
ТРИДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ПИРДОП  Вървят по стъпките на Григор Димитров в тениса на корт
Next Post ТРИДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ПИРДОП Вървят по стъпките на Григор Димитров в тениса на корт
Related Posts

Leave a Comment: