В ОБЩИНА ПИРДОП Пристигнаха 900 компостера

  • 0
  • 135 преглеждания

През миналата седмица в Пирдоп пристигнаха два тира, натоварени с 900 бр. компостери, съобщиха на сайта си от общинската администрация. Те са закупени за изпълнение на демонстрационен проект за управление на отпадъците и предстои да бъдат раздадени на жители на гр. Пирдоп и с. Душанци. Финансирането му е по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, а стойността е 373 307 лв.

За заявилите своето желание да участват в проекта семейства, ще се проведе разяснителната кампания за запознаване с целите на проекта и как да бъдат използвани компостерите. За живеещите в блоковете също е предвидено участие в проекта. На предварително подготвени пространства около многофамилните жилища ще бъдат разположени 51 контейнера за разделно събиране на отпадъци. Както е известно, в гр. Пирдоп бяха изградени 17 площадки. В тях ще бъдат поставени по 3 контейнера – за събиране на хартия, за пластмаса и за стъкло.

За провеждането на срещите с гражданите по квартали, ще бъде съобщено допълнително. На тях, освен представянето на проекта и неговото популяризиране, ще се раздават и печатни материали с инструкции за приложението и използването на компостерите.

„С изпълнението на проекта се цели чувствително намаляване количеството на зелените битови отпадъци, които се генерират в Пирдоп и Душанци. Идеята е зелената маса, която се изхвърля от домакинствата, да се компостира и, в съответствие с принципите на кръговата икономика, получената тор да се вложи отново в градините и стопанствата“, се заявява в информационното съобщение на ОбА. От Община Пирдоп очакват да се намали генерирането на 276 тона битови отпадъци от домакинствата, а освен това, да бъдат събрани 178 тона битови отпадъци годишно.

В проекта за управление на отпадъците в общината са включени 4400 граждани, които помогнат с участието си в него резултатите от изпълнението му да бъдат положителни.

Prev Post ЖИТЕЛИ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД Искат контейнери за събиране на отпадъчно стъкло и алуминий
ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ПЕТРИЧ  Подреди интересна изложба за Бабинден
Next Post ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ПЕТРИЧ Подреди интересна изложба за Бабинден
Related Posts