В ОБЩИНА ПИРДОП Символична „първа копка“ за рехабилитация на седем улици

  • 0
  • 91 преглеждания

На 31 март на кръстовището на улиците „Панайот Хитов“ и „Иван Вазов“ в гр. Пирдоп бе направена символична първа копка на проект „Рехабилитация на улици „Иван Вазов“, „Гео Милев“, Славци“, „Сергей Румянцев“, „Панайот Хитов“, „Манджарин“ и „Стефан Стамболов“, който е по програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Целта е създаване на оптимална жизнена среда, нейното опазване, осигуряването на достъпност и развитие на икономиката и образованието в града.

На церемонията, при спазване на изискванията за защита на личното и на околните здраве и безопасност, присъстваха кметът на общината Ангел Геров, зам.-кметовете инж. Иван Щаплев и инж. Мария Шентова, арх. Щеряна Дарданова и инж. Илияна Попова, представители на фирмите за авторски и строителен надзор. А вместо традиционната „първа копка“ за начало на дейностите, кметът Ангел Геров плисна само менче с вода, поставяйки начало на работата по изпълнението на проектното задание.

Г-н Геров обясни, че първоначално бюджетът на проекта е бил около 1 млн. евро, но впоследствие е намален на 600 000 евро. Поради това са редуцирани и дейностите, които ще се изпълняват. В първоначалния проект е било заложено и реконструкция на тротоарните пространства. Предвид на това, на седемте улици, някои от които ще бъдат ремонтирани само частично, ще бъдат подменени бордюрите, ревизионните отвори от канализацията за дъждовни води и асфалтовото покритие. Всички разрушени при работата тротоарни пространства, ще бъдат възстановени от изпълнителя. Неминуемо това ще се случи с крайните две плочки до бордюрите, поясни кметът. Впоследствие може да се насочат общински средства или финансиране по друга програма и за подобряване на тротоарите.

Работата ще започне в близките една-две седмици, след като се подобрят природните условия, увери представителката на фирмата-изпълнител. Общо ще бъдат рехабилитирани 3 километра от уличната мрежа на гр. Пирдоп.

Най-дългата улица е „Иван Вазов“, а най-късият участък е от ул. „Панайот Хитов“, каза кметът Ангел Геров. По улица „Славци“ ще се работи само по едното платно от ул. Стефан Стамболов“ до моста на ул. „Цар Освободител“. Проектът е насочен към онези улици от града, на които е извършена подмяна на водопроводната и канализационната мрежа в периода 2005 – 2007 г. и вече е изтекъл мониторинговият срок, добави той. Едно от изискванията на финансиращите органи е, общината да подпише декларация, че в продължение на седем години няма да се нарушава положената асфалтова настилка. Поради тази условия в проекта не са включени улици, които са в изключително тежко състояние от честите аварии на етернитовите тръби на водопровода. Задължително е те да бъдат подменени и едва тогава да се предприемат действия за рехабилитация на асфалтовата настилка. Още не е изтекъл мониторингът на водния проект, реализиран в периода 2012 – 2015 г. Затова на улици, които имат подменени водопроводни и канализационни мрежи, не могат да се правят подобрения, независимо, че имат нужда от такива. Местната власт няма право да извършва такива дейности, с европейски средства, заяви г-н кметът. Той посочи, че това е едно от изискванията на програмата и на консултантите по проекта, като допълни, че на общината може да бъдат наложени санкции, ако си позволи такива ремонти.

Стойността на строително-ремонтните дейности е 1 126 755.46 лв., като европейското съфинансиране е 957 742.14 лв., а националното – 169 013.32 лв. Срокът за изпълнението им е три години, и започна от 8 май т. г., като се предвижда проектът да бъде завършен за 360 дни, с крайната дата за предаване на обекта 8 май 2022 г. Работата по проекта ще започне поетапно – на една от улиците, за да не се затварят всички останали с техника и материали. Ако времето позволи и има възможност, ще се насочат усилия на няколко места, увери представителката на фирмата, спечелила обществената поръчка.

В МИРКОВО  Дезинфекцират обществените места
Prev Post В МИРКОВО Дезинфекцират обществените места
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДУАЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  Продължават подготовката си по практика след края на извънредното положение
Next Post УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДУАЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Продължават подготовката си по практика след края на извънредното положение
Related Posts

Leave a Comment: