УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДУАЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Продължават подготовката си по практика след края на извънредното положение

  • 0
  • 87 преглеждания

Както за всички ученици в страната, подготвящите се по дуалната форма на обучение възпитаници на Професионална гимназия „Златица“, работят по своята програма в домашни условия. Предвидените им за провеждане занятия в реална работна среда, под ръководството на наставници, в „Аурубис България“ и останалите компании, партньори по проекта за дуално обучение, са прекратени. Възстановяването на тази форма на обучение ще стане възможно след изтичане срока на извънредното положение в страната, завиха от отдел „Връзки с институциите“ на дружеството. Двадесет и един ученика се подготвят по трите специалности с дуална форма на подготовка  – „Електрообзавеждане на производството“, „Машини и съоръжения за заваряване“ и „Автотранспортна техника“.

От професионалната гимназия обясниха, че сега с учениците се провежда дистанционно обучение. По практическите дисциплини, като овладяване умения по заваряване и работа с цифрово-програмен струг, такова не може да се води. Затова от учебното заведение в дните за практика са заложили часове по български език и математика. Защото на гимназистите им предстои външно оценяване по двата предмета. След като се отмени извънредното положение в страната, ще се разговаря с компаниите – партньори на училището по дуално обучение, учебната практика да се провежда не по един ден в седмицата, както е по програма, а в два дни. Целта е да бъде усвоен целият учебен материал по практическите дисциплини и да се овладее пропуснатото в седмиците, докато учениците не са били на училище. Такава е и препоръката на министерството – професионалните гимназии да се наблегне на часовете по практика, заяви инж. Величка Баланова, директор на Професионална гимназия „Златица“.

Ситуацията в момента изисква да се прилагат нови, неизползвани до момента, иновативни подходи, за обучение. Затова във времето, в което не могат да се провеждат практически занятия, се набляга на усвояването на теоретични знания. След приключване на извънредното положение ще се направи съгласувана с компаниите промяна в графиците за практическо обучение.

В ОБЩИНА ПИРДОП  Символична „първа копка“ за рехабилитация на седем улици
Prev Post В ОБЩИНА ПИРДОП Символична „първа копка“ за рехабилитация на седем улици
ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД  Помагат за комфорта на най-малките жители на Копривщица
Next Post ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД Помагат за комфорта на най-малките жители на Копривщица
Related Posts

Leave a Comment: