В ОУ – ЧЕЛОПЕЧ

  • 0
  • 47 преглеждания


Дискусия за пропускателния режим в училище

На 10 февруари Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Челопеч бе домакин на среща-дискусия „Пропускателният режим в училище”. На срещата са присъствали директори на училища и детски градини в региона, съобщиха от общинската администрация - Челопеч. Освен домакините в дискусията са взели участие педагози от Копривщица, Пирдоп, Златица, Антон, Мирково и Чавдар. Гости на срещата са били Татяна Цонкова - младши експерт „Образование, култура и връзки с обществеността“ в ОбА Челопеч и Рангел Рашев - старши експерт в РИО Софийска област.

Обсъждането на темата е проведено в Актовата зала на училището и започнала с мултимедийна презентация „Безопасността – приоритет № 1 в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч“, представена от Александра Илиева, старши учител в началната степен в учебното заведение. Директорът на училището Весислава Панджерова е разказала как е уредена училищната охрана в общината.

Пред педагозите старши експерт Рангел Рашев е обобщил наблюденията си от училищата в региона и страната, като е подчертал, че това е наболял въпрос, който до момента е отминаван. Според представителя на РИО пропускателният режим трябва да бъде сред основните превантивни дейности в училищата, и е препоръчал на участниците в дискусията проблемът да залегне във вътрешните правилници на учебните заведения.

Директор на ЧГЧПО – Челопеч Николай Кръстев е изказал мнение, че живеем в бързо променящ се свят, и не може днес училища и детски градини да се охраняват със стари методи и неквалифицирани кадри. Той е аргументирал позицията си училищната охрана да се прави от лицензирани фирми.

Друг проблем е бил изказа и Трънка Николова, директор на началното училище в гр. Пирдоп. По думите й фокусът трябва да е върху безопасността на децата, като споделила, че се подминава проблемът за безопасността на учителите и директорите от посегателства. Според г-жа Николова е необмислено и несериозно само директорът на учебното заведение да е отговорен и се занимава с охраната на институцията, учащите се и преподаващите в нея. Трябва да се ангажират и други институции, като общините, полицейските управления, училищните настоятелства и др., които да поемат този ангажимент и оказват съдействие на училищните ръководства.

Несислава Панджерова е изразила мнение, че превенцията и охраната на учебните заведения трябва да бъде отговорност на държавата и Министерството на образованието, да се извършва от специализирани фирми, които знаят как да реагират в екстрени ситуации. Директорите на учебните заведения в района са споделили практики и случаи от работното си ежедневие, но и опасенията си, че училищата са принудени да оцеляват сами, всяко според средствата и ресурсите си. В края на проведената дискусия Николай Кръстев е обърнал внимание, че трябва да се предизвика национален дебат на тема: „Сигурността на децата“. И че е крайно време този проблем да спре да се неглижира.

В ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА” В СЕЛО ЧАВДАР
Prev Post В ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА” В СЕЛО ЧАВДАР
В ПИРДОП
Next Post В ПИРДОП
Related Posts

Leave a Comment: