ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД КОПРИВЩИЦА Музейни работници извършват мащабна събирателска дейност

  • 0
  • 124 преглеждания


Служителите на Дирекция на музеите работят върху мащабен проект. Специалисти са ангажирани със събиране на фотографски материал от различни области за издаването на книга-албум „Копривщица в снимки“. В него, споделя Кунка Николова, директор на Дирекция на музеите във възрожденския град, ще бъдат поместени илюстрации и текстове от четири основни раздела – Видни копривщенци, Тържества, събития, чествания – в Копривщица и извън нея, Семейни обреди и Поминък.

В сферата „Поминък“, който е най-обширен, ще бъде публикувана информация за старите занаяти, за каракачаните, които са отглеждали стада овце в околностите на града до 60-те години на 20 век, заселване и промишленост за периода от 1900 до 1944 година. За периода от 1944 до 1989 година се създават много промишлени предприятия – Приборостроителен завод, шивашкият цех „Иван Кривиралчев“, Държавно предприятие за услуги „Салчо Василав“, кооперативни и горски стопанства – ТКЗС и Държавно лесничейство, мандра. Работят и много търговски обекти  и заведения за обществено хранене към Наркооп и Балкантурист. Развива се транспортът – Държавно автомобилно предприятие (ДАП), Автогара, Жп гара и обект на Съюза на българските автомобилисти със съвременна база за диагностика, прегледи и ремонт на леки коли.

Музейните служители ще изследват за този период образованието и културата – ЕСПУ „Любен Каравелов“ и Климатична гимназия, детски ясли и детски градини, читалището и местното кабелно радио. В областта на здравеопазването ще търсят информация за здравната служба и болницата в града, както и за общинската администрация и Спортен клуб „Георги Бенковски“.

На музейните работници им предстои да извършат мащабна събирателска и изследователска работа. Дори и след като бъде подготвен албумът, изследователската работа ще продължи, защото има периоди за града ни, за които трябва да се научи повече, сподели Кунка Неделева. Много копривщенци с готовност се отзовават и предоставят информация. Дават снимки от семейните си албуми, които се сканират и връщат на собствениците им. Албумът не може да бъде изчерпателен, но ще бъдем благодарни на копривщенци да бъдат наши информатори, заявяват музейните специалисти.

Ловчанският митрополит Гавриил ръкоположи нов свещеник в храма на Пирдоп
Prev Post Ловчанският митрополит Гавриил ръкоположи нов свещеник в храма на Пирдоп
УЧАСТНИЦИ ОТ „ФЕРМАТА“   В игрите Максимал Адвенчърс в Копривщица
Next Post УЧАСТНИЦИ ОТ „ФЕРМАТА“ В игрите Максимал Адвенчърс в Копривщица
Related Posts