АКЦИОНЕРИТЕ НА МБАЛ ПИРДОП Обсъдиха дофинансирането на здравното заведение

  • 0
  • 53 преглеждания

На 5 януари в рапортната зала на МБАЛ “Пирдоп” АД, се състоя среща на акционерите на лечебното заведение, на която присъстваха кметовете на общините Антон – инж. Стоян Гарчев, Пирдоп – Ангел Геров, Златица – инж. Магдалена Иванова, Мирково – Цветанка Йотина и Чавдар – Пенчо Геров, както и председателите на общинските съвети в Мирково и Златица – Павел Данкин и инж. Димитринка Савовска, зам.-председателят на ОбС – Пирдоп Евгени Додов, а община Копривщица бе представена от секретаря Николай Карагьозов. От страна на ръководството в срещата участваха председателят на Съвета на директорите Снежана Янева, зам.председателят д-р Веселин Господинов и изпълнителният директор на стационара д-р Юлия Димитрова.

Д-р Димитрова представи на акционерите проект за разпределение на средствата по меморандума за дофинансиране на МБАЛ – Пирдоп, като обясни, че се очаква в близките дни да се подпише договор с Националната здравноосигурителна каса за лечебната дейност, на стойност около 95 000 – 100 000 лв. Тя заяви, че разходите на болницата за ток, поддръжка на асансьорите, вода и медицински консумативи се увеличават. И подчерта, че за функционирането на лечебното заведение, освен тези приходи, месечно ще са необходими още около 50 000 лв. Половината от тях трябва да се осигурят от общините – акционери, а останалите – по меморандума от големите компании в региона. Благодарение подкрепата на фирмите и общините от месец октомври 2018 г. до момента натрупаните просрочени задължения от близо 100 000 лв. към външни доставчици, за лекарства и консумативи, са намалени с около 10 000 лв. Д-р Юлия Димитрова заяви, че от персонала само 13 души са на минимална работна заплата, като със заработката към НЗОК и подкрепата на акционерите, ще могат да се платят заплатите на колектива за месец януари, но за февруари има реален риск това да не може да стане.

При обсъждане на предложението за разпределението но средствата, кметът на община Чавдар Пенчо Геров попита на какъв принцип е направено, след като се предвижда община Мирково, която за 2018 г. има 113 преминали болни през стационара, да дава над 3000 лв., а община Златица, от която има лекувани 500 болни – 2500 лв. И заяви, че общината ще подкрепи новия меморандум при първоначалните условия. Д-р Димитрова сподели, че издръжката на един пациент в болницата по национални данни е около 500 лв., но в МБАЛ – Пирдоп е към 900 лв. И предложението е само база да се разговаря по проблема.

Инж. Димитринка Савовска, която е и член на колектива на МБАЛ – Пирдоп, се поинтересува колко са лекуваните болни през миналата година, които са с адресна регистрация извън общините от региона. Отговорено бе, че не са повече от 40, а разходите за дофинансиране на клиничните пътеки се поема от МБАЛ. По-късно на срещата бе представена и по-точна справка, като се заяви, че значителна част от тях са хора от района, които живеят в столицата или други големи градове и през летните месеци се завръщат по родните си места.

Стремежът на всички кметове е болницата да продължи да изпълнява функциите си на лечебно заведение, заявиха акционерите, а основният въпрос, който бе тема на разговора, бе за принципа, по който да става разпределението на средствата от общините за дофинансиране на МБАЛ. Кметът на Чавдар директно заяви, че са закупили от акциите на лечебното заведение, за да може с тези средства преди подписването на меморандума да се изплатят заплатите на персонала, включително и на инж. Савовска, която е част от екипа на МБАЛ. А кметът на Пирдоп допълни, че средствата директно са били преведени на болницата. По повод на неговото изказване, инж. Савовска заяви: „да сте си ги изразходвали за собствени нужди“. Което даде повод на зам.-председателя на ОбС – Пирдоп Евгени Додов да се обърне към нея с настояването да повтори репликата си. Във връзка с казаното секретарят на Община Копривщица Николай Карагьозов посочи, че ОбС във възрожденския град е гласувал решение, че подкрепя и двата подхода за дофинансиране на стационара – на преминал болен или на броя акции, притежавани от общината.

При дискусията на проблема д-р Веселин Господинов сподели, че в държавата няма ясна политика по отношение на здравеопазването, НЗОК намалява цените на клиничните пътеки, което поставя в невъзможност лечебните заведения да се издържат от своята дейност. Кметът на Антон инж. Стоян Гарчев подчерта, че на предишни такива срещи е коментирано, че неговата община не желае да изпълнява ангажиментите си по меморандума, а истината е, че няма финансова възможност да участва в него. Поставен бе и въпросът за отказа на Община Златица да спазва документа, на което Димитринка Савовска насочи вниманието към решението на ОбС да се плащат 31 470 лв. на брой акции на година и още 5000 лв. Но не обясни, на какво основание на сесията от 5 ноември миналата година ОбС в Златица е гласувал решение да не се подписва меморандумът за дофинансиране на болницата след 1 февруари 2019 г.

Срещата завърши с приетото от всички акционери становище, че четири от общините акционери са за принципа средствата за подпомагане на МБАЛ да се разпределят по броя на тяхното население. Една община е това да става на брой акции и допълнително 31 000 лв., една община е съгласна и на двата принципа (на преминал болен или на броя акции), а една – че няма финансова възможност да поема такива задължения. И протоколът от заседанието с тези уточнения да се изпрати на ръководствата на трите големи компании за информиране. Накрая кметът на Пирдоп Ангел Геров сподели, че ако има желание, нещата могат да се случат и болницата да продължи да изпълнява социалната си функция като единствено заведение за активно лечение на населението в района на Средногорието.

ТРАНСПОРТЕН ПРЕВОЗВАЧ   Поиска 17 000 лв. от общините за два автобуса дневно до столицата и обратно
Prev Post ТРАНСПОРТЕН ПРЕВОЗВАЧ Поиска 17 000 лв. от общините за два автобуса дневно до столицата и обратно
НАГРАДА ЗА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“   В „Млад инженер на годината 2017“
Next Post НАГРАДА ЗА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ В „Млад инженер на годината 2017“
Related Posts

Leave a Comment: