АНДРЕЙ СИМОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ПРЕДПРИЕМАЧ ОТ ОБЩИНА АНТОН

  • 0
  • 88 преглеждания

В преговори за сътрудничество и взаимодействие с Община Челопеч

Идеята не е  от скоро, просто  се изискваше  определен период от време да започне реализирането и. Като общински съветник в настоящия мандат винаги съм искал да съчетая част от опита, който съм натрупвал през годините, като предприемач с обществената и социално-икономическа дейност, за която се ангажирах да работя в Община Антон. Единствената мярка за положения труд са резултатите от работата ми, а не добрите намерения. Най трудната част от съставянето на такава формула е да срещнеш подходящи хора с близки убеждения до твоите, а за да заработи трябва да бъдат обединени  идеите  и желанието да бъдете в служба на обществото по най – справедливия и честен начин за него.

В търсенето на решения и инициативи, които да са полезни за хората в Община Антон се обърнах към кмета на община Челопеч.

Община Челопеч е с много силно и независимо икономическо покритие, което се изразява в нейните социални, икономически и инфраструктурни вече реализирани проекти, с който малко общини биха могли да се похвалят освен на местно ниво и на територията на цялата страна. Смятам, че освен добрия ресурс, с който разполага общината, основна роля изиграва успешният  и модерен начин на управление на човешките ресурси в лицето на Г-н Кесяков, от който така наречен „модел на управление“ гражданите изпитват истинско удовлетворение  и предполагам, че те самите биха го потвърдили.

Бъдещо развитие и политика на управление  на общини, като Антон според мен трябва да бъде  съсредоточено именно в  споделянето на опита и идеите между две или повече общини в случая с община Челопеч, както и за изработване на общи икономически програми, който да бъдат от полза, както на община Антон  и община Челопеч, така на цялото Средногорие. Моето виждане за община Антон е, че тя е стабилна към този момент, доказала се през годините, че може да се справя абсолютно самостоятелно и да покрива финансовите си ангажименти. Независимо от това резултатите винаги биха могли да бъдат още по успешни и не толкова трудно постижими. Именно споделянето на административен опит в образователната система на местно ниво, здравеопазването на местно ниво, култура и икономически политики биха могли да бъдат от полза на по - малките и тези, които имат нужда да наваксат пропуснатото. Сигурен съм , че тези стъпки биха били от полза изцяло на гражданите на Антон, а най -  вече на младото поколение, което вярвам  ще прегърне тези идеи и ще почувства по - голяма сигурност.

Въпреки, че Община Антон няма на територията си големи промишлени предприятия, разполага с най – важния ресурс, хората. Неведнъж антончани сме доказвали, че може да работим и живеем заедно и да постигаме добри резултати въпреки ограничените ресурси.

Воден от тези мой убеждения и вяра, като за начало със съдействието на Г-н Алекси Кесяков, направихме срещи с представители на бизнеса  от  двете общини на тема  „Социален ангажимент към гражданите на цялото Средногорие“ и постигнахме следното:

От 20 юли тази година, в продължение на 2 месеца, хора от малкия и среден бизнес от Средногорието, осигуряват необходимата техника, която ще работи за подобряването на инфраструктурата на Община Антон. МЕХАНИЗАЦИЯТА СЕ ОСИГУРЯВАС БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

Всяка събота и неделя от седмицата в селото ще работи тежка механизация, ще се подобрява настилката на улици: „ЕЛИН ПЕЛИН“ и „СТАРА ПЛАНИНА“, както и други, които имат нужда.

Ще бъде изградено изцяло ново осветление в западната паркова зона, също като това което беше направено безвъзмездно за парка в центъра на Антон.

Ще отворим някой забравени пътища.

През останалото време ще се извършва индустриално почистване на улици, които имат нужда.

Независимо, че няма да похарчим нито един лев общински пари, след два месеца ще дадем пълен отчет за извършеното. Тогава ще обсъдим и следващите ни действия. Ще обсъдим проектите, които ще са ни от полза и ще подобрят условията, при които растат децата на двете общини.

Уверен съм, че след местните избори в края на година, Община Антон и Община Челопеч ще приемат дългосрочна програма за сътрудничество в полза за населението на двете общини и на целият район Средногорие.

НА ХИЖА „МУРГАНА“ – ЧЕЛОПЕЧ  Празник сред красивата природа с „Огражденска четворка“
Prev Post НА ХИЖА „МУРГАНА“ – ЧЕЛОПЕЧ Празник сред красивата природа с „Огражденска четворка“
УЧАСТНИЦИ В ЛЯТНАТА КОМПЮТЪРНА АКАДЕМИЯ НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“
Next Post УЧАСТНИЦИ В ЛЯТНАТА КОМПЮТЪРНА АКАДЕМИЯ НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“
Related Posts

Leave a Comment: