„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Дари дисплеи за контрол на достъпа с термално отчитане на училищата в региона

  • 0
  • 56 преглеждания

В условията на усложнената епидемиологична обстановка, „Аурубис България“ продължава своята подкрепа за реализиране на проекти, свързани с предотвратяване на разпространението на Ковид-19.

С подкрепата на компанията, в  началните и средни общински училища в Пирдоп и Златица бяха монтирани седем броя термо дисплеи. С направеното дарение дружеството подпомага процеса на контрол и превенция срещу разпространението на заболяването, което е от особена важност за провеждането на учебния процес в класните стаи.

„Аурубис България“ работи в тясно сътрудничество с училищата и детските градини в региона. По партньорските програми с общините Златица и Пирдоп за 2020 - 2021 година в сферата на образованието компанията е дарила над 185 000  лева за реализиране на образователни проекти. Те са за нова тревна настилка на спортно игрище и съфинансиране реализация на проект за „Изграждане на училищна STEM среда“ в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Златица,  нова ограда в СУ „Саво Савов“, Пирдоп, нова дограма на цялата сграда на ДГ „Слънце“, Златица, обучение на преподаватели за работа с електронни платформи, закупуване на компютърна техника и интерактивна дъска в ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, Пирдоп.  В момента се работи и по реализацията на още мащабни проекти в сферата на образованието.

През изминалата трудна за всички година, „Аурубис България“ финансира и редица допълнителни проекти в образователните институции в региона, извън партньорските си програми с общините, какъвто е проектът с монтиране на термо дисплеите в четирите общински училища и на сешоари за ръце в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Златица, издаване на образователни материали, закупуване на компютърна техника и на училищно оборудване, абонаменти за образователни платформи и други, като общата допълнителна сума възлиза на над 60 000 лева.

Компанията ще продължи да бъде сигурен партньор в трудни като сегашните времена.

ОТНОВО НА КИНО ОТ ВКЪЩИ  За втора година компанията осигурява билети на служители за Master of Art
Prev Post ОТНОВО НА КИНО ОТ ВКЪЩИ За втора година компанията осигурява билети на служители за Master of Art
148 години безсмъртие
Next Post 148 години безсмъртие
Related Posts

Leave a Comment: