Депото за твърди битови отпадъци с видеосистема за контрол на достъп и наблюдение в реално време

  • 0
  • 109 преглеждания


При представянето на здравните кабинети в съставните на Община Златица селища, кметът инж. Стоян Генов отговори и на журналистически въпроси. Той съобщи, че по предписание на ръководителя на Регионалната инспекция за околна среда и води в Софийска област Ирена Петкова, на сметището за твърди битови отпадъци край града е въведена стриктна система за контрол на достъпа.

Монтирани са турникет-система и видеокамери, което позволява на институцията в реално време да наблюдава случващото се на депото. Инвестицията е на Сдружението на седемте общини от района „Средногорие Еко“, и не е част от проекта, който в момента се реализира за изграждане на сепарираща и компостираща инсталации на депото. Тяхното строителство продължава с предвидените по линейния график действия. В началото на следващия месец ще започне и извършването на проби на двете инталации.

Кметът на Община Златица заяви, че се ще търси възможност за обособяване на терен за депониране на строителни отпадъци, какъвто в момента не съществува и не е предвиден в първоначалния проект на съоръжението. Друга необходима стъпка за обекта, която трябва да бъде направена, е гарантиране на постоянно водозахранване на територията на сметището. В момента за всички нужди – оросяване на терена, за битови нужди, вода се осигурява с цистерни.

Инж. Генов посочи, че има възможност това да бъде направено, като се използва прокарания преди години от „Аурубис България“ водопровод за водопоище на животни в местността „Бакаджик“. Идеята е той да бъде продължен до мястото на депото. Изпълнението на това намерение е свързано с провеждането на задължителните процедури като изготвяне на проект, съгласуването му със съответните инстанции, осигуряване на средства и др.

Представителите на медиите в Средногорието имаха възможност при посещението си в село Карлиево да се запознаят и с извършващия се в момента ремонт на сградата на кметството и на читалищните помещения. Екип на „Елаците-Мед“ работеше усърдно по полагането на ламинат и напасване на дограмата на сградата, както и по обновлението на стаята на кметския наместник. Дейностите са за сметка изцяло на компанията, която съдейства на общината по създаването на съвременни условия за работа и предоставяне услуги на жителите на село Карлиево на кметската институция и на читалищните дейци.

„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ И „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“  Партньори в съвместен проект за соларен парк
Prev Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ И „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ Партньори в съвместен проект за соларен парк
В ПАРК „СВЕТА ПЕТКА“ – ЧАВДАР  Пуснаха в действие зарядна станция за електроавтомобили
Next Post В ПАРК „СВЕТА ПЕТКА“ – ЧАВДАР Пуснаха в действие зарядна станция за електроавтомобили
Related Posts

Leave a Comment: