„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ И ЧЕЗ Започнаха монтажа на най-големия в страната соларен парк за вътрешно потребление

  • 0
  • 75 преглеждания

На 24 юни „Аурубис България“ представи официално започналото изграждане на 10-мегаватова фотоволтаична електроцентрала, която вече се строи на територията на Община Златица върху терена на рекултивираното шламохранилище на завода. На церемонията, ръководена от кмета на общината инж. Стоян Генов, присъстваха министърът на икономиката Кирил Петков, д-р Митко Василев – главен управител на Българо-Германската индустриална камара, Роланд Харингс – главен изпълнителен директор на Групата „Аурубис“, Улф Геркенс – старши вицепрезидент „Енергетика и климат“ на Групата, Карел Крал – регионален мениджър на ЧЕЗ Груп за България, кметът на Община Пирдоп Ангел Геров, изпълнителният директор Тим Курт и представители на мениджмънта на „Аурубис България“, служители на ЧЕЗ, „ЧЕЗ Еско“ и екипите от компаниите, които изграждат централата.

Приветствие по повод създаването на най-големия соларен парк за вътрешно потребление у нас отправи министърът на икономиката Кирил Петков. „Инвестициите на „Аурубис“ в източници на чиста енергия показват тяхната отговорност към обществото и околната среда. Дейността на компанията допринася за експортния потенциал на страната ни, за по-високия стандарт на живот в региона, където е разположен заводът, за прозрачни правила и ясни взаимоотношения с местния бизнес“, заяви той.

За реализацията на проекта и параметрите на изгражданата соларна централа говори Роланд Харингс. Г-н Харингс подчерта, че тя е част от стратегическата цел на Групата „Аурубис“ за въглеродно неутрално производство, което да бъде постигнато най-късно до 2050 г. Фотоволтаичният парк ще бъде изграден от ЧЕЗ ЕСКО, дружество от ЧЕЗ Груп в България. „Соларен парк „Аурубис-1“ е важен стратегически  етап за цялата Група по пътя ни към бъдеще без въглеродни емисии. Това показва и постоянния ни ангажимент към производството в България“, подчерта той.

„Две компании, които са лидери в своите сектори в България, дават добър пример за синергия между грижата за околната среда и инвестициите в енергийна ефективност. Високо оценяваме решението на „Аурубис България“ да ни довери този мащабен за тях и за страната проект – изграждането на най-големия фотоволтаичен парк за собствени нужди в България“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Проектът предвижда инсталирането на над 20 000 фотоволтаични панела върху 104 000. кв. м. рекултивирана площ. Централата ще покрива 2.5 % от средното потребление на електроенергия на медодобивния завод, като по време на пиковите часове през деня ще задоволява до 12 % от потребностите му.

Фотоволтаичната централа „Аурубис-1“ ще оптимизира външното потребление на ток в медодобивния завод с 11 700 MWh годишно. В дни като горещия и слънчев 24 юни може да бъде двойно по-голямо предвиденото за едно денонощие, бе обяснено на събитието. За период от 15 години общото производство на възобновяема енергия ще възлезе на 170 000 MWh. Електроенергията, която ще се произвежда за една година, е достатъчна да захранва 3500 домакинства или български град с население от 14 000 души.

Благодарение на фотоволтаичната електроцентрала ще бъдат спестени 15 000 тона въглеродни емисии годишно, ако електричеството се произвеждаше от въглищна централа или над 225 000 тона за планирания период на експлоатация. Соларен парк „Аурубис-1“ е само част от усилията на компанията в страната за преминаването към зелена енергия. Целта на българския завод е да покрива 20 % от енергийните си нужди чрез възобновяеми източници в средата на 2030 г. и 50 % в дългосрочен план до 2050 г.

Официалните лица монтираха първите три фотоволтаични панела на една от конструкциите, като най-напред това направиха министър Кирил Петков и Роланд Харингс, а след тях инж. Стоян Генов и Карел Крал, Ангел Геров и Улф Геркенс. Върху първия панел с бял маркет те положиха и подписите, а след тях завърши церемонията изпълнителния директор на „Аурубис България“ Тим Курт. Последваха множество снимки за документиране на събитието и разговори между присъстващите за зелената енергия и нейното бъдеще в полза на хората.

УЧЕНИЦИ ОТ ПГ „ЗЛАТИЦА“ НА ПРОБЕН СТАЖ В „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“, „ГЕОТРЕЙДИНГ“ И „ГЕОСТРОЙ“
Prev Post УЧЕНИЦИ ОТ ПГ „ЗЛАТИЦА“ НА ПРОБЕН СТАЖ В „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“, „ГЕОТРЕЙДИНГ“ И „ГЕОСТРОЙ“
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“   Финансира системата за видеонаблюдение в град Пирдоп
Next Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Финансира системата за видеонаблюдение в град Пирдоп
Related Posts

Leave a Comment: