„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Осигурява 1.36 млн. лв. в подкрепа на общините Златица и Пирдоп по новите партньорски програми

  • 0
  • 92 преглеждания

„Аурубис България“ АД ще вложи пряко 1.36 млн. за дейности в подкрепа на развитието на общините Златица и Пирдоп в рамките на новите Партньорски програми. Компанията сключи рамкови споразумения на стойност от по 680 хил. лв. с всяка от двете общини. Срокът за изпълнение е осемнадесет месеца, до края на септември 2021 г. Приоритети и в двете програми са образованието, културата, спорта и здравословния начин на живот, социалните дейности, инфраструктурни проекти.

Осигуряват се средства за подобряване на условията за учебни занятия в средните училища „Саво Савов“ и „Св. Паисий Хилендарски“, Начално училище-паметник „Тодор Влайков“, детските градини в Златица, Пирдоп и Душанци, Професионална гимназия „Златица“.

Основните инфраструктурни дейности за Пирдоп са завършването на проекта за енергийна ефективност на спортната зала и рехабилитация на тревното покритие на стадиона в града. В Златица ще бъде довършен ремонтът на спортната зала в професионалната гимназия. Предвидени са средства за поетапно осъвременяване на системите за видеонаблюдение на територията на двете общини.

По партньорската програма с община Златица ще се подпомага медицинското обслужване в селата Карлиево, Църквище и Петрич. Заложено е и перо за популяризиране на района като място за отдих и туризъм. През миналата година, с подкрепата на „Аурубис“, беше възстановена сградата на историческия Златишки метох.

Осигурен е бюджет за подобряване на условията в читалищата в Пирдоп, Златица, Петрич, Църквище и Карлиево. Компанията продължава и с традиционната си подкрепа за спортните клубове, културни инициативи и самодейни състави, социални клубове, поддържане на настилките на игрищата.

Партньорските програми с общините Златица и Пирдоп са рамкови споразумения, които задават основните приоритети. Отделните проекти, сроковете и начинът на изпълнение се договарят между общините, съответните преки бенефициенти и „Аурубис България“. За всяка от дейностите в обхвата на програмите се сключват договори между компанията и съответните бенефициенти или изпълнителите на дейности в полза на бенефициентите.

Във връзка със ситуацията с Covid-19 е предвидено общините, преките бенефициенти и „Аурубис България“ да могат да договарят пренасочване на средства, ако възникне необходимост или ако изпълнението на дадена дейност не е възможно. Партньорската програма се осъществява в духа на прозрачност. Проектите, постигнатите резултати и настъпили изменения се оповестяват публично, чрез средствата за масова информация в Средногорието.

Заради въведените ограничителни мерки, тази година не бе проведена официална церемония по сключване на партньорските програми. Споразуменията бяха подписани дистанционно от кмета на Община Златица Стоян Генов, кмета на Община Пирдоп Ангел Геров, Тим Курт - изпълнителен директор на „Аурубис България“ и Ивайло Георгиев - ръководител „Връзки с институциите“ на компанията.

„Искрено вярвам, че ще постигнем по-добри условия за жителите на община Пирдоп. Убеден съм, че реализирането на програмата ще намери своето отражение в обществения живот и ще бъде оценено“, заяви Ангел Геров, кмет на Община Пирдоп. „Партньорската програма е израз на взаимната отговорност към гражданите. В годините назад тя е доказала своята ефективност и смисъл. Убеден съм, че с общи усилия на екипите ни ще реализираме успешно заложените в новата програма дейности“, подчерта инж. Стоян Генов, кмет на Община Златица. „Можем да създаваме добри неща, когато сме обединени. За нас от „Аурубис“ е чест, че можем да сме полезни“, каза Тим Курт, изпълнителен директор на компанията.

Извън обхвата на партньорските програми, „Аурубис България“ предоставя и 160 хил. лв. за болницата в Пирдоп. 100 хил. лв. от сумата е по годишното споразумение за подкрепа за лечебното заведение. Шестдесет хиляди лева са допълнителна помощ във връзка със ситуацията с Covid-19. Същите средства за МБАЛ „Пирдоп“ са солидарно осигурени от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и „Елаците Мед“.

Prev Post Зелената седмица на „Аурубис България“ се мести в домовете на служителите
НА КИНО ОТ ВКЪЩИ.  “Аурубис България” подкрепя филмовия фестивал за европейско документално кино Master of Art
Next Post НА КИНО ОТ ВКЪЩИ. “Аурубис България” подкрепя филмовия фестивал за европейско документално кино Master of Art
Related Posts

Leave a Comment: