„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Продължава успешното си развитие

  • 0
  • 91 преглеждания

На 16 декември в „Аурубис България“ се проведе последната за отиващата си година среща на изпълнителния директор на компанията Тим Курт с представители на местните медии – в. „Регион“, в. „Камбана“ и ТВ „Средногорие“. В разговора, преминал в делова атмосфера и при спазване на противоепидемичните изисквания, взеха участие директор „Производство“ на дружеството инж. Димо Кирилов и ръководителят на отдел „Връзки с институциите“ Ивайло Георгиев. Обсъдени бяха резултатите от производствената програма на предприятието за 2020 г. и развитието на дружеството през предстоящата 2021 година.

Обстойно изложение по подготвената мултимедийна презентация направи Тим Курт. За всички отминаващата година бе необичайна и трудна, каза г-н Курт. Той се върна назад във времето, когато бе обявено в страната извънредното положение и обясни, че буквално за една нощ в предприятието е организиран оперативен щаб за предпазване от Ковид-19 и за въвеждане на мерки, задължителни за всички, с цел предотвратяване разпространението на вируса сред екипа на кампанията. В началото се учехме в движение и изпробвахме в реална ситуация стъпките, които трябва да ни опазят от заразата, посочи изпълнителният директор на „Аурубис България“. Очаквахме, че опасността ще отмине за два-три месеца, но вече е краят на годината, а предизвикателствата пред нас не спират, посочи той. Г-н Курт сподели, че в Групата „Аурубис“ и в завода в България има много солиден бизнес модел, който не е бил повлиян от ситуацията.

Имало е смущения по дългата верига на доставки на суровини и материали, но те са преодолени и производството на компанията е гарантирано. Положително за дружеството е, че въпреки кризата и ситуацията, няма освобождаване на работници и служители и екипът на дружеството е съхранен. На същото ниво е и работата с доставчици и колективи на компании от региона, които продължават да работят на територията на предприятието, заяви Тим Курт. В предприятието няма да се променят действащите противоепидемични мерки и изисквания, за да се запази здравето на работещите в дружеството и да продължи да се изпълнява производствената програма на завода. Изпълнителният директор на „Аурубис България“ изрази очакванията си за обстановката у нас и по-бързото прилагане на ваксината срещу Ковид-19, за да се гарантира здравето и бъдещето на всички. Той изрази благодарностите си към екипа на компанията, и към партньорите и доставчиците на предприятието, за проявената отговорност и спазването на изискванията, наложени от пандемията.

За изпълнението на производствената програма на предприятието говори инж. Димо Кирилов. Той сподели, че въпреки трудната година, показателите на компанията са добри, с оглед на обстановката по света. През 2019 – 2020 г. са преработени 1 352 200 т. концентрати, което е с около 202 000 т. повече от предходния период – 2018 – 2019 г. За същото време са произведени 223 100 т. катоди (206 900 т. през 2018 – 2019 г.) и 1 375 500 т. (1 123 100 т.) сярна киселина. Справихме се, но не сме изцяло доволни, защото някои от показателите не са изпълнени в заложените предварително параметри, каза той.

За 2021 година във фирмата са предвидени да се реализират четири проекта, които са по-различни от досега изпълняваните, посочи изпълнителният директор на „Аурубис България“ Тим Курт. Това са изграждане на най-голямата в страната фотоволтаична електроцентрала, която ще е с капацитет от 10 мегавата и осигуряваща до 5 % от потреблението на ток от предприятието. Второто значимо събитие в живота на фирмата през следващата година ще е провеждането на планов ремонт, предвиден да се изпълни за около 40 дни. Работата по него вече е започнала, каза г-н Курт, като заяви, че част от предвиденото за подмяна оборудване вече е доставено.

Следващото голямо предизвикателство пред колектива е свързано със сертифицирането на компанията по стандарта „The Cooper Mark“. Той ще е валиден за цялата медна индустрия по света и се въвежда за първи път. От Групата „Аурубис“ в Хамбург са избрали именно заводът в Пирдоп да бъде първият, който да бъде сертифициран. Стандартът обхваща целия производствен цикъл – от минните дружества, до крайните производители на изделия от мед, поясни Тим Курт. Част от този процес е вътрешната самооценка в компаниите, която за завода у нас се очаква да приключи поне един месец по-рано от предвиденото – през второто тримесечие на 2021 г.

Четвъртият проект, който ще бъде изпълняван през следващите дванадесет месеца, символично е обозначен с абревиатурата АBCD. Става въпрос за провеждане на обучения, които да гарантират необходимостта на компанията от подготвени кадри. Към него ще се прибави и едно „Е“ – за дуалното обучение на млади специалисти, обясни г-н Курт. В тази необичайна обстановка на постоянни предизвикателства, вървим към т. нар. „Зелена сделка“ с новите си проекти, посочи той. Те са по-различни и с дългосрочна перспектива, тъй като до 2050 г. се очаква ръстът на търсенето на слънчева енергия да нарасне с до 200 %, на вятър – с до 300 %, а на системи за съхранение на енергията – до 1000 %. Втори аспект в тази област е намаляването на вредните емисии и потреблението на енергия.

През отминаващата година по специфичен начин са реализирани и другите проекти и прояви, с които е била ангажирана фирмата. Проведени онлайн са  множество дистанционни консултации. Като партньорства от разстояние са организирани културни и спортни събития с деца на служители и местната общност. Осъществени са различни благотворителни инициативи. Някои от тях са имали национален обхват, което е доказателство за мащабите и отговорността при провеждането на проявите. Чрез партньорската си програма компанията продължава да подпомага развитието на местните общини, а към най-близките – Пирдоп и Златица, вече е добавена и Антон.

По време на разговора бяха разисквани и други теми от взаимен интерес, информация за които ще публикуваме в следващия брой.

“Дънди Прешъс Металс Челопеч” и общините Челопеч, Чавдар и Златица проведоха срещи
Prev Post “Дънди Прешъс Металс Челопеч” и общините Челопеч, Чавдар и Златица проведоха срещи
Next Post ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Реализира проекти за 880 000 лв. в съставните селища
Related Posts

Leave a Comment: