“Дънди Прешъс Металс Челопеч” и общините Челопеч, Чавдар и Златица проведоха срещи

  • 0
  • 61 преглеждания

Започна работата по създаване на Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в Средногорието

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и Община Челопеч проведоха първата от поредица виртуални срещи с представители на общинските съвети и администрацията в Средногорието.

На 16 декември 2020 г. членовете на Общински съвет – Челопеч, и общинска администрация, съвместно с представители на дирекция „Разрешителни и правни дейности“ в минното предприятие, участваха в първата работна среща по пилотен проект за създаване на „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“.

По-рано през годината изпълнителният директор д-р инж. Илия Гърков спомена идеята за създаването на този фонд. Изпълнявайки ангажиментите си и следвайки политиката си за подпомагаме на общностите, в които развива дейност, компанията вече работи по оперативните стъпки за създаването му, с цел подкрепа на устойчивото икономическо развитие на региона чрез стимул за предприемачеството и нови работни места в Средногорието.

„Като дигитална компания днес провеждаме срещата си виртуално, ново събитие в нашите взаимоотношения с общините, но освен това, чрез работата си по пилотния проект за фонд, ще добавим новост и във формите на подкрепа, които предлагаме на хората с идеи или вече съществуващите бизнеси в региона“ – сподели в началото на срещата Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“ за дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България.

На 17 декември среща за представяне на пилотната концепция беше проведена и съвместно с общински съвет и администрация в Чавдар, а на 18 декември представителите на Общински съвет – Златица имаха възможност да дискутират предложението и да допринесат с идеи.

В срещите чрез презентация Антоанета Герджикова, юрисконсулт на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, запозна общинските съветници с необходимите стъпки за учредяване на фонда. Представени бяха предложения за структура, бюджет и дейност на бъдещото сдружение. В помощ на дейностите са предвидени съфинансираща организация – „Райфайзен банк“ и консултант по техническата помощ – „Смарт А груп“.

С опита си от създадения в края на 2019 г. фонд за насърчаване и подкрепа на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД осигурява средства за финансиране и създаване на пилотен „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“.

Следете за развитието на инициативата в местните медии и чрез фейсбук страницата на компанията Dundee Precious Metals Bulgaria.

УПРАВИТЕЛЯТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ИЛИАН ТОДОРОВ
Prev Post УПРАВИТЕЛЯТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ИЛИАН ТОДОРОВ
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“  Продължава успешното си развитие
Next Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Продължава успешното си развитие
Related Posts

Leave a Comment: