„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Проведе първи виртуален „Ден на отворени врати“

  • 0
  • 81 преглеждания

Поради въведената извънредна обстановка в страната и за предпазване от заразяване с коронавируса, на 23 април „Аурубис България“ организира за първи път виртуален ден на традиционните за компанията „Отворени врати“.

Онлайн събитието се водеше от Янка Захариева – ръководител „Подбор и назначения“, подпомагана от Надя Николова, екипа на отдел „Човешки ресурси“ и представители на основните производства и направления в предприятието. Във виртуалния Ден на „Отворени врати“, се включиха над 90 потребители, преобладаващата част от които кандидати за стажанти в дружеството, както и 11 клас от СУ „Саво Савов“ – Пирдоп, по време на час по английски език при г-жа Джеджова.

От „Аурубис България“ бяха подготвили уникален видеофилм „Медното сърце на България“, създаден от Боян Милушев, за запознаване със завода и неговата продукция, без която е немислима нито една стъпка в нашето съвремие. С презентации и множество фотографии специалисти от компанията „разходиха“ включилите се онлайн из завода. Инж. Крум Нейков и Елмира Василева разказаха за постъпването на медните концентрати в предприятието и техния път до получаването на катоди. Лукан Геров от „Рафинерия“ обясни как катодите се превръщат в аноди с чистота 99.99 % мед. Технолозите от Производство „Сярна киселина“ добавиха към техния разказ всичко, което става с отделяните от металургичните агрегати технологични газове и за добиването от тях на сярна киселина. Из обогатителната фабрика гид на участващите в деня на отворени врати бе Александър Стефанов, а за работата в направленията „Поддръжка“, „Инженеринг и автоматизация“, „Изследвания и развитие“ и „Аналитични лаборатории“ интересна информация споделиха инж. Станимир Банчев, инж. Янко Бонев, инж. Николай Маджаров, Евгения Делчева, Милен Кадийски и Ирена Арнаудова.

Накрая на продължилата точно два часа онлайн среща Янка Захариева представи позициите, за които се предлага едномесечен стаж в „Аурубис България“. Тя съобщи сроковете за подаването на кандидатурите и какви други документи трябва да бъдат изпратени до отдел „Човешки ресурси“ на предприятието. През предстоящото лято в компанията ще бъдат привлечени тридесет студенти и дипломанти, които да обогатят знанията и уменията си по изучаваните специалности в реална работна среда.

Prev Post КОПРИВЩЕНСКИ УЧЕНИЦИ Отглеждат фиданки за залесяване на горски терен
В ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ  Доброволци разкрасиха и почистиха акваторията на язовир „Душанци“
Next Post В ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ Доброволци разкрасиха и почистиха акваторията на язовир „Душанци“
Related Posts

Leave a Comment: