„Аурубис България“ Въведе стандарта The Copper Mark

  • 0
  • 106 преглеждания

Заводът в България е първият от Групата „Аурубис“ и четвъртата металургична компания в света, сертифицирана по новия международен стандарт за медодобивната индустрия

„Аурубис България“ АД е първата компания от мултинационалната група за производство на метали „Аурубис“ (Aurubis AG), която успешно приключи сертифициране по стандарта The Copper Mark. Сертификатът удостоверява, че компанията отговаря на международните изисквания за устойчиво развитие в медодобивната индустрия.

The Copper Mark е в съответствие със Стратегията ни за устойчиво развитие“, заяви Роланд Харингс, Главен изпълнителен директор на Групата „Аурубис“. „Затова през 2020 г. взехме решение да започнем сертифициране по този нов стандарт за индустрията. Горди сме, че заводът в България успешно премина през целия процес на одит. Нашата цел е всички металургични производства в Групата да получат The Copper Mark. Предстои одит на заводите ни в Хамбург и Люнен, Германия“, допълни той.

Сертифицирането по стандарта The Copper Mark изисква да бъдат покрити 32 международно признати критерия за устойчиво развитие, всеки от които се оценява независимо един от друг. Сред критериите са съответствие с изискванията за опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, права на човека, отношения с общностите, корпоративно управление.

„За нас сертифицирането означава видима отговорност на много нива“, –  каза Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД. – „The Copper Mark потвърждава силните ни страни и ни помага в процеса на непрекъснато подобрение на дейностите. Това е изцяло в съответствие с разбирането ни за устойчиво развитие. Бихме искали да служим за пример и да насърчим другите компании от медодобивната индустрия да се присъединят към The Copper Mark“, зави той.

Сертифицирането продължи 12 месеца и включваше самооценяване, последвано от независим външен одит. По време на процеса бяха отчетени получените вече сертификати по други стандарти, като ISO 14001 (Управление на околната среда) и ISO 45001 (Управление на здравословните и безопасни условия на труд).

„Поздравяваме „Аурубис България“ за тяхната ангажираност и получаването на стандарта. Ще продължим сътрудничеството си с Aurubis AG за сретифициране и на другите металургични производства в Групата“, каза Мишел Брулхарт, изпълнителен директор на The Copper Mark.

За стандарта The Copper Mark

The Copper Mark е нов стандарт за устойчивост в медодобивната индустрия, въведен на 30 март 2020 г. Минни компании и металургични производства могат да участват доброволно в процеса по външно оценяване. Досега са сертифицирани 17 компании, като „Аурубис България“ е четвъртото металургично производство в целия свят, което получава стандарта. Необходимо е да се покрият 32 критерия за устойчивост в съответствие със Системата за оценка на риска (Risk Readiness Assessment, RRA) на Инициативата за отговорно използване на минералните ресурси (Responsible Minerals Initiative, RMI). Съобразен е с Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals, SDG) на ООН. В рамките на The Copper Mark е разработен и стандарт за дю дилиджънс за отговорни доставки на мед, никел, цинк и олово в съответствие с изискванията на Лондонската метална борса (London Metal Exchange, LME), които ще влязат в сила през 2022 г.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“   ПОЗДРАВИ ЗА ВЕЛИКДЕН СВОИТЕ ПЕНСИОНЕРИ
Prev Post „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ ПОЗДРАВИ ЗА ВЕЛИКДЕН СВОИТЕ ПЕНСИОНЕРИ
РОДОЛЮБЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА  Засвидетелстваха почитта си към Априлци в Копривщица
Next Post РОДОЛЮБЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА Засвидетелстваха почитта си към Априлци в Копривщица
Related Posts

Leave a Comment: