„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Въвежда филтриращи системи за питейна вода на територията на завода

  • 0
  • 98 преглеждания

Компанията ще премахне над 18 тона пластмасови отпадъци годишно

„Аурубис България“ въвежда използването на филтриращи системи за питейна вода и индивидуални бутилки за многократна употреба за служителите си на територията на завода. Машините опазват здравето на работещите, тъй като са сертифицирани за безопасна употреба в условията на пандемията от COVID-19. До момента са монтирани 35 системи, предстои инсталирането на още. Използваните до момента PET бутилки ще останат едва на няколко места в компанията. Предстоят срещи с външните фирми, постоянно пребиваващи на територията на завода, там също да бъдат монтирани машини.

„С въвеждането на филтриращите системи за питейна вода ние не само подсилваме екологичната си политика, но и оптимизираме работата на администрацията, свързана с поръчки, обработка на оферти и логистика на снабдяването на работещите в компанията с питейна вода,“ каза Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“.

При този тип машини питейната вода преминава UV петстепенна филтрация и дезинфекция, а системите я пречистват от микробиологични, физически и химически замърсители като бактерии и вируси, пясък, ръжда, хлор и др. На всяка машина ще има монтиран и допълнителен груб филтър.

Качеството на питейната вода се следи ежемесечно с микробиологични анализи, представени в протоколи, издавани от РЗИ София. За филтриращите системи е осигурена абонаментна поддръжка и профилактика на шест месеца.

Машините за филтриране на питейна вода имат редица предимства: освен хигиенични и удобни, те са и екологични. С тази стъпка „Аурубис България“ засилва благоприятното си въздействие върху околната среда и опазването на водните ресурси като елиминира годишно генерираните над 18 тона отпадъци от PET опаковки.

Успешно завърши стажът в „Елаците-Мед“ за 36 млади специалисти
Prev Post Успешно завърши стажът в „Елаците-Мед“ за 36 млади специалисти
Копривщенци отбелязаха 105 години от гибелта на Димчо Дебелянов
Next Post Копривщенци отбелязаха 105 години от гибелта на Димчо Дебелянов
Related Posts

Leave a Comment: