Успешно завърши стажът в „Елаците-Мед“ за 36 млади специалисти

  • 0
  • 178 преглеждания

С натрупания практически опит в компанията студентите имат реален шанс за добър професионален старт

През лятото на 2021 г. бъдещи млади специалисти от различни специалности придобиваха ценни професионални умения и надграждаха своите академични знания в двата производствени комплекса на „Елаците-Мед“ – Рудодобивен и Обогатителен. Практикуването в реална работна среда в една от водещите минни компании в страната бе очаквана и желана възможност за студентите, които се запознаха с постиженията на дружеството в областта на дигитализацията и устойчивите решения под ръководството на едни от най-добрите специалисти в своята професия.

На 28 септември на територията на Обогатителен комплекс, Мирково, с участието  на представители на ръководството на дружеството, се състоя тържествено закриване на 10-та Стажантска програма на „Елаците-Мед“. В дружеството стажуваха 36 бакалаври и магистри от различни университети в страната и чужбина. В Стажантската програма се включиха и стипендианти на компанията, обучаващи се в инженерни специалности в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.

Модератор на събитието бе Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персонал/обучения и квалификация“, която обобщи постигнатото от стажантите през последните три месеца.

„Пожелавам Ви да продължавате да трупате теоретичния знания и опит в новите технологии. Надявам се, че сме успели да запалим в сърцата Ви интерес към минната индустрия. Очакваме Ви на стаж отново догодина, а защо не и като наши колеги в компанията“, каза Стойно Стойнов, директор на Обогатителния комплекс на „Елаците-Мед“. Той сподели искреното си удовлетворение от отговорността, с която стажантите са изпълнявали поставените им задачи и благодари на дирекция „Човешки ресурси“ за добрата организация на Стажантската програма.