БИБЛИОТЕКАТА В ОБЩИНА АНТОН Участва в програма за междубиблиотечен обмен

  • 0
  • 108 преглеждания

Читалище „Христо Ботев“ в село Антон стартира участието си в програмата за междубиблиотечен книгообмен, която се провежда в страната от различни институции. По линия на инициативата е получила няколко издания, които бяха предоставени от библиотеката на Университета за национално и световно стопанство в град София. Целта е да се улесни размяната на книги и списания между библиотеките на университетите, както и на други институции в страната, чиито потребители имат интерес към различни издания.

Повече за кампанията разказа библиотекарят при читалището в село Антон Марина Стефанова. „Когато получавам дарения от частни лица то винаги е с условието, че мога да подбера това, което е подходящо за профила на нашите читатели, а другото предлагам на колеги, които имат нужда от тези издания. Получих страхотно дарение, в което имаше много техническа и икономическа литература, но тя беше на високо ниво за нашата библиотека и за това се свързах с колегите от Техническия университет и Университета за национално и световно стопанство в София.

Само от УНСС откликнаха на моята покана и аз им изпратих книгите, а те ми предложиха да избера нещо подходящо от огромния им списък за междубиблиотечен обмен. Мога да изкажа само суперлативи за отношението на колегите от УНСС, които дори ми помогнаха в избора! Смятам до края на годината да направя един такъв списък с книгите, които не са необходими или подходящи за нашата библиотека и да създам отворен достъп до тях за всеки желаещ да вземе каквото му хареса от колеги от цялата страна“.

Програмата за обмен има за цел да създава и контакти между служителите на библиотеки от цялата страна, които взаимно да си помагат и споделят добри практики и идеи.

В ПИРДОП  Щъркел загина в гнездото си
Prev Post В ПИРДОП Щъркел загина в гнездото си
МИНИ ФУТБОЛНА ЛИГА „СРЕДНОГОРИЕ“  Продължи първенството след прекъсването заради изборите
Next Post МИНИ ФУТБОЛНА ЛИГА „СРЕДНОГОРИЕ“ Продължи първенството след прекъсването заради изборите
Related Posts

Leave a Comment: