БЛАГОДАРНОСТ

  • 0
  • 113 преглеждания


Сдружението на инвалидите в с. Мирково, област Софийска, изказва своята искрена  благодарност на Читалищното настоятелство при Народно читалище „Христо Ботев - 1884”, с. Мирково за организираната среща-разговор с инвалидите на с. Мирково. Благодарност за решението на настоятелството за безплатните интернет услуги, копирни услуги, ползване на библиотеката, безплатни концерти и представления и за това, че читалището предоставя ползване на помещения за срещи-разговори за инвалидите на Мирково и общината.

За това, че читалището предлага лесен достъп до библиотеката, лекционната зала и санитарните възли чрез монтирани платформи за инвалиди. Благодарим на председателя на читалището Добринка Илиева за грижите и инициативата за тези сбирки.

„Великденско вино“ в памет на Дякона Левски в Пирдоп
Prev Post „Великденско вино“ в памет на Дякона Левски в Пирдоп
В ОБЩИНА ЧАВДАР  Отбелязаха 145-годишнината от гибелта на Васил Левски
Next Post В ОБЩИНА ЧАВДАР Отбелязаха 145-годишнината от гибелта на Васил Левски
Related Posts

Leave a Comment: