Четвърти „Еразъм +“ проект на ПГТХТ - Пирдоп

  • 0
  • 125 преглеждания

ПГТХТ „Никола Димов” е в разгара на реализацията на своя четвърти Еразъм+ проект, съобщиха от учебното заведение. Проект 2019-1-BG01-KA102-062124 „Социално приобщаване в ПОО чрез европейска мобилност“ е на второ място с 96 точки в селекцията на КА102 проекти за професионално образование от общо 97 класирани за финансиране и над 215 подадени предложения за 2019 година.

На проведения в Център за развитие на човешките ресурси обучителен семинар за ръководителите на организациите с одобрени проекти бяха поставени на дискусия важни въпроси и споделено общото мнение, че програма Еразъм+ постепенно улеснява своите процедури за кандидатстване и управление на проекти, което привлича нови участници в нейните дейности и повишава нейната популярност.

Основни теми на проекта на ПГТХТ, по които се търси надграждане на опита на училището и партниращите организации „Виталис” (Германия) и „Брага Моб” (Португалия), са социалното включване на ученици в риск с помощта на учене чрез работа и валидирането и признаването на кредити от практическо обучение в чужбина с помощта на инструмента ECVET. Партньорите имат утвърден опит по темите от минали години, и главно от резултатите, получени през 2017 – 2018 година. През есента на 2018 година училището представи публично разработената процедура по време на, проведената в Пловдив, конференция на тема: „ECVET на европейско ниво и разпространението му в България“. По същото време Центърът за човешки ресурси засне информационен клип с участието на ученици и учители от ПГТХТ. На база на постигнатото, разработените процедури за социално включване и ECVET подлежат на тестване и подобрение с дейностите по настоящия проект от 2019 – 2020 година.

За експеримента са формирани две групи ученици, които да проведат практическо обучение в различни държави. Първата група участници в мобилността в Португалия през 2019 г. ще влязат в ролята на асистенти на обучителите, които ще проведат предварителната професионална, езикова и културна подготовка на втората група за мобилност в Германия през 2020 г. Ще бъдат проследени промените в социалния статус и нагласите както на първата група, така и на втората, преди, по време и след мобилностите, както и ефектът от използването на метода за обучение „връстник – връстник”. Ще бъде подобрена и процедурата за валидиране и признаване на единици резултати от ученето чрез ECVET със съдействието на НАПОО – България, Португалската агенция за ПОО и Националната агенция за ПОО в Германия.

Първата мобилност в Португалия вече е реализирана. В периода от 27 август до 10 септември петнадесет ученици проведоха стаж на реални работни места в град Брага, Португалия. Мнението на придружаващите учители е, че учениците са били посрещнати топло и гостоприемно, условията за работа са съответствали на тяхната подготовка и резултатите от двуседмичния стаж са отлични. Предстоят дейности за разпространение на резултатите, крайни отчети на участниците и тестване на експерименталните инструменти след първи етап от проекта.

МИРКОВСКИ ЛЕКОАТЛЕТИ  С призови места в планинско бягане на Витоша
Prev Post МИРКОВСКИ ЛЕКОАТЛЕТИ С призови места в планинско бягане на Витоша
В ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – МИРКОВО  Учениците са в сигурни ръце
Next Post В ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – МИРКОВО Учениците са в сигурни ръце
Related Posts

Leave a Comment: