Да не изоставиш идеите си по време на криза

  • 0
  • 90 преглеждания

д-р инж. Георги Анчев

Европейски Център за Ядрени Изследвания

Европейският Център за Ядрени Изследвания – CERN (CentreEuropeenpourlaRechercheNucleare) се намира близо до Женева и е разположен на териториите на Швейцария и Франция. В него постоянно работят около 2500 души персонал и още около 7500 физици, инженери и специалисти от повече 600 научни института от цял свят. Основната задача на организацията е да осигури поддръжката на комплекса от ускорители, необходими за изследванията в областта на физиката на елементарните частици. Огромният комплекс от сгради, разположен на две основни места, включва работни кабинети, лаборатории, производствени помещения, зали за конференции и др. Главно съоръжение е големият адронен ускорител LHC(LargeHadronCollider), разположен на 100 м. под земята, на който са изградени четири огромни експеримента (ATLAS, CMS, LHCb и ALICE) за изследвания на физиката на елементарните частици.

Ситуация, предизвикана от пандемията КОВИД-19, постави пред всички нас едно сериозно предизвикателство. CERN беше затворен и всички бяхме принудени да си останем по домовете, а много специалисти, студенти и изпълнители от външни фирми се завърнаха в страните си. Въведено беше извънредно положение, при което специализирана кризисна група изработи програма за действие през периода на т.нар. „необичайно спиране“ на лабораторията. Този период продължава и днес, така както и ограничителните мерки в Швейцария и Франция. В момента много малко специалисти, свързани с жизнено важни функции на CERN(като компютърен център, електричество, безопасност и др.) се допускат до центъра. CERNсе принуди да отмени цялата си лятна програма на обучение за тази година, която включваше студенти, учители и ученици. България е една от най-активно участващите страни в тези програми. Миналата година г-жа Мария Динекова – преподавател по физика и астрономия в ЧПГЧО „Челопеч“ и участник в една от програмите, с помощта на ръководството на гимназията и нейните ученици организира уникална среща. За мен беше изключително удоволствие да присъствам и да се наслаждавам на любознателността и жаждата за знание на учениците.

Какво означава за мен това „необичайно спиране“ работата на лабораторията? Тази година беше последната от планираното основно спиране на ускорителя LHC и на експериментите преди следващото им пускане. Голяма част от всички системи в експериментите се подновяваха, ремонтираха и усъвършенстваха. Имахме създадена програма детайлно разписана до края на 2020 г. за всяка отделна дейност, но трябваше да я прекратим на 16 март 2020. Благодарение на добре създадената в CERN компютърна инфраструктура и комуникации имаме възможността да работим от домовете си, ползвайки всички ресурси на центъра. Естествено, огромно количество от дейности изискваха присъствие на място, не беше възможно да се изпълняват и те трябваше да се прекратят. Част от моята работа е разработване на електронни устройства за различните системи на експериментите ТОТЕМ и CMS(CompactMuonSolenoid) на големият адронен ускорител. Това включва проектиране на схемите, функционална симулация, програмиране и изчисления. Всичко това продължавам да го правя и сега от дома.

Необходимостта от срещи с колегите, дискутиране на проблемите, намиране на решения е нещо, което се опитваме да правим и в периода на изолация. Имаме добре изградена компютърна платформа, чрез която се организират седмичните заседания и всеки участва като се свързва от компютъра си у дома. Оказа се, че сега повече колеги участват активно в някои от заседанията, отколкото когато бяхме на място в лабораторията. Но това е разбираемо, тъй като имаме участници от много институти от различни страни, които не винаги могат да присъстват в CERN.

Разбира се, моята работа е свързана и с тестване, инсталиране, настройка и поддръжка на така създадената електронна апаратура. А това не е възможно без реално присъствие на място, както в електронната ми лаборатория, а така също и в тунела на ускорителя. Всичко това, което съм правил в продължение на около 30 г., започва да ми липсва! В резултат на динамично променящата се ситуация около КОВИД-19, във всички страни по света и по-специално в т.нар. „страни домакини“ Швейцария и Франция, започнахме да подготвяме програма за плавно подновяване на работата от 18 май 2020 г. Изискванията са много, различни и необичайни за нас в условията, в които сме свикнали да работим. Често сме в тунела в екипи от няколко колеги, инсталираме или тестваме системи и социалната дистанция просто не е възможна. Всичко това ще трябва тепърва да се учим как да го правим.

Дългият период, прекаран у дома, ме накара да погледнаи под друг ъгъл отношенията си с най-близките хора, да преосмисля работата си също и да си задам много въпроси. Любовта ми към науката, изследванията и професията, която прилагам в областта на електрониката, е основното нещо, което ме кара да не изоставя идеите си и в такива кризисни моменти, пред които сме изправени сега.

И нещо лично – липсва ми Мирково, където съм прекарал огромна част от моето детство. Пролетта с цветята и разцъфналите овошки, зелените поляни и птичите песни!

CERN– Женева, Швейцария

09 май 2020

Материалът е получен със съдействието на Стефка Горгорова

ЛЕКОАТЛЕТКАТА ОТ СЕЛО МИРКОВО НАДЕЖДА АНГЕЛОВА
Prev Post ЛЕКОАТЛЕТКАТА ОТ СЕЛО МИРКОВО НАДЕЖДА АНГЕЛОВА
ПОЛИЦЕЙСКИЯТ УЧАСТЪК В ЗЛАТИЦА   Основно ремонтиран от „Елаците-Мед“ АД
Next Post ПОЛИЦЕЙСКИЯТ УЧАСТЪК В ЗЛАТИЦА Основно ремонтиран от „Елаците-Мед“ АД
Related Posts

Leave a Comment: