“ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” Еталон в намаляване на рисковете от инциденти при труд

  • 0
  • 83 преглеждания

С “Добре дошли!”, посрещна на 20 юни изпълнителният директор на рудодобивната и преработвателна компания “Дънди Прешъс Металс Челопеч” д-р инж. Илия Гърков представители на местните медии на традиционната среща, която се провежда по веднъж на всеки три месеца. В проведения делово и в приятна обстановка разговор участваха представители на в. “Регион”, на “Средногорие Медия” и “Р Нюз”, а от страна на дружеството още инж. Константина Градева-Василева – директор “Безопасност, здраве, околна среда и връзки с обществеността” и Гергана Тодорова от отдела за комуникации на фирмата.

Чрез мултимедийна прозентация д-р инж. Илия Гърков се спря на основните резултати от производствената програма на предприятието и на обстановката в бранша у нас и по света. Той сподели, че сигналите са позитивни откъм развитието на международния климат за бизнеса. Победата на Еманюел Макрон на президентските избори във Франция е подействала успокоително, предвид предишните негативни очаквания след референдума и Брекзит-а във Великобритания и терористичните актове в Европа и други страни от Африка и Близкия Изток. Цената на златото се е задържала устойчиво на ниво от 1200 – 1300 долара за тройунция. Други фактори обаче са оказали задържащо влияние на покачването на цената на благородните метали. Леко напрежение е имало при големите производители на меден концентрат, а увеличаващото се производство е довело до положителен резултат.

Изпълнителният директор на “Дънди Прешъс Металс Челопеч”, посочи като фактор в сектора нарастващото влияние на Индия, с нейното над 1 млрд. жители население, където има очаквания за подобряване на условията на живот там. И това ще се отразява положително, защото ще има като резултат повишаване на дела на минерално-суровинния бранш, на строителството и др. Предполага се, че ще стимулира и китайския пазар, както и на други страни от региона, където е концентрирано над 60 % от световното население.

За компанията д-р инж. Илия Гърков каза, че финансовите резултати са стабилни, постигнато е всичко, което е планирано. Производствената програма се изпълнява с устойчиви темпове и към средата на годината очакванията са да се добият и преработят около половината от предвидените за 2017 г. руди и концентрат. Извадени са от земните недра 562 837 т. руда и е произведен 23 510 т. меден и 56 767 т. пиритен концентрат. Което като краен резултат означава добити 46 371 тройунции злато и 8.2 млн. либри мед. Постигнати са и редица подобрения в процеса на извличане на металите от рудата, и като цяло в качеството на работата, което подпомага и икономиката на фирмата – постига се по-висока печалба, повече платени данъци и др.

Няма технология, която до извлича на 100 % всичко от рудните залежи, но повишаването на този процент, е очаквано и постоянно в “Дънди Прешъс Металс Челопеч”, което е главна цел на колектива на предприятието при добива на полезните изкопаеми. Работи се по различни програми с Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Химико-технологичния университет и с университета в гр. Лиеж. Резултатите са положителни и нещата се развиват в желаната от специалистите и колектива на дружеството насока.

Ръководството на компанията представи за първи път пред медии най-новото си отличие, получено на 13 юни на церемония на връчване на Годишните награди на застрахователната компания „ФМ Глобал“, която оценява рисковете в трудовата дейност на компаниите. Д-р инж. Илия Гърков подчерта, че след одит от страна на експертите, компанията вече е призната за лидер и еталон в страната за намаляване на рисковете и предпоставките за допускане на грешки и инциденти по време на работа. А това води след себе си и до значително намаляване на средствата, които могат да се загубят вследствие на злополуки с работници. Постигнато е по-високо ниво на безопасност, на защитеност и на предотвратяване на инциденти в областта на миннодобивната и преработвателната индустрия. Проверяващите били очаровани от направеното в ДПМЧ. Същия ден – 20 юни, наградата бе представена и на колектива на дружеството.

По време на срещата стана дума и за съвместния проект с “Аурубис България” и АТПГ – Златица за дуалното обучение. Практикантската програма на компанията вече има 10-годишна история, а съвсем скоро – през месеците юли и август, престоят и стажантските програми за ученици и студенти, посочи д-р инж. Илия Гърков. Обмисля се и размяна на стажантите, подготвящи се по тях в Челопеч и Крумовград. От програмата за инвестиции на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, той открои завършването на строителните дейности по Пречиствателната станция за битово-фекални води. В момента се провеждат дейностите по стиковане на оборудването. На територията на предприятието се подготвя площадка за съхранение на железни отпадъци, каквито се натрупват в резултат на производството. Целта е те да бъдат събирани на едно място за по-добро сепариране и последващо оползотворяване. Предстои също така, обособяване на влажни зони на хвостохранилище „Челопеч“, като по тази тема допълнителни обяснения направи инж. Константина Градева-Василева. Тя обясни, че съвместно със специалисти от Минно-геоложкия университет е разработен проект с научно-изследователска цел. В района  на „Чифлик дере“, до основната стена, се изгражда зона, в която да се провери способността за очистване на дренажните води чрез влаголюбиви растения. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ са първите, които работят по този проблем в световен мащаб. Очаква се разработката да има положителен ефект.

На срещата с представителите на местните медии стана дума и за работата на рудник „ Ада тепе“ при Крумовград, където в момента се изграждат пътищата и се извършват земно-изкопни работи. За подготовка на изпълнителските кадри за предприятието, на 2 май е открит съвместно с общината център за обучение в едно от местните учебни заведения. Остават около 14 месеца до започване на т. нар. сухи тестове на оборудването. За самия рудник това е още по-скоро – ще стартират до осем месеца. Там ще се добиват до 2 – 3 млн. т. минна маса, затова обемите и машините са с по-малки мащаби, уточни д-р инж. Илия Гърков.

По време на дискусията се говори и за започналите вече действия за стабилизиране на МБАЛ – Пирдоп, на която ДПМЧ са един от големите кредитори, както и за проведения референдум в гр. Трън и отношението на минерално-суровинния бранш към отказа на населението от инвестиции. Накрая бе постигната взаимна договорка в бъдеще традиционните срещи да стават по средата на тримесечния период, за да са по-близо до времето на оценка на резултатите от производствената програма на компанията.   

В ПАРК „КОРМИНЕШ” КРАЙ ЧЕЛОПЕЧ   „Аурубис България” чества семеен празник
Prev Post В ПАРК „КОРМИНЕШ” КРАЙ ЧЕЛОПЕЧ „Аурубис България” чества семеен празник
В ОБЩИНА ПИРДОП  Поредица от срещи с граждани за чистотата и сметосъбирането
Next Post В ОБЩИНА ПИРДОП Поредица от срещи с граждани за чистотата и сметосъбирането
Related Posts

Leave a Comment: