„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ И ОБЩИНА ЗЛАТИЦА С награди от Националното сдружение на общините в Република България

  • 0
  • 95 преглеждания

От 19 до 21 септември в курорта „Албена“ се проведе Тридесет и четвъртото Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. В него са взели участие кметове и председатели на общински съвети, съветници, експерти, както и работещи в общинските администрации от цялата страна. Местните власти от региона са били представени от кметовете на Община Антон – Андрей Симов, на Златица –  инж. Стоян Генов, Копривщица – Бойка Дюлгярова и председателя на ОбС Любомир Цеков, Чавдар – Григор Даулов, а от Община Челопеч на форума са присъствали секретарят Нина Калоянова и директорът на дирекция Сашка Вътева. Събитието е преминало при спазване на противоепидемичните мерки и изисквания, а достъп до срещата са имали само членове на сдружението, които са представили сертификати за ваксинация или преминало боледуване от Ковид-19 или отрицателен тест, споделиха участвали в срещата.

Първият ден от работата на НСОРБ е бил посветен на Годишната среща на местните власти. Във втория и третия ден са дискутирани отчетът за работата на ръководните органи на сдружението за 2020 г., одобрена е била за дейността през 2021 – 2022 г.

По време на Общото събрание са били връчени и годишните награди на сдружението в няколко категории. С две награди от форума е Община Златица, които са били получени от кмета инж. Стоян Генов. Общината е отличена с плакет и грамота за цялостен принос в развитието на местното самоуправление. Наградата е била връчена на г-н Генов от зам.-председателя на УС на НСОРБ и кмет на Община Кърджали Хасан Азис. Втората награда е чек за 1700 лв., с който Банка ДСК подкрепя усилията на Община Златица и Общинско звено „Гора“ за опазване на вековните гори. Специално решение по този въпрос е взето на сесия на Общинския съвет през тази година. Чекът е връчен на кмета от Виолета Маринова, член на Надзорния съвет на финансовата институция.

Удостояването с престижните награди на Община Златица е резултат от работата на целия екип на ОбА, за работата му по изграждането и пускането в експлоатация на сепариращата и компостиращата инсталация на Депото за твърди битови отпадъци и други проекти, за популяризиране на местното историческо наследство и честванията на 145-годишнината от обявяването на Априлското въстание в с. Петрич, на което присъства президентът Румен Радев, каза инж. Стоян Генов. На 22 септември той поздрави служителите от администрацията за този успех. Наградата е висока оценка за усилията Ви, положени през мандата. За Община Златица вече се говори в цялата страна, подчерта той, като благодари на всички, допринесли за достойното признание.

С грамота е удостоено и рудодобивното и преработвателно дружество „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. Номинацията на компанията е направена от Община Челопеч за пълноценното партньорство между местната власт и дружеството за извършване на благоустройствени дейности и подкрепа в провеждането на спортни прояви. Наградата е получила секретарят на общината Нина Калоянова, която е заявила пред участващите в Общото събрание на НСОРБ, че ще ги предаде на ръководството на фирмата. Г-жа Калоянова е споделила, че тази награда е показател, че договореностите между Община Челопеч и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ са благодатни за местните жители и израз на тяхната благодарност към колектива на предприятието. Моделът на ползотворно сътрудничество между нас вече се ползва от други общини и инвеститори, е заявила тя. „Успяваме, защото ни е грижа“, е част от философията на компанията за подкрепа и сътрудничество с местните власти в Средногорието.

КАМБАНЕН ЗВЪН В ПИРДОП  За 113 години от Търновския манифест
Prev Post КАМБАНЕН ЗВЪН В ПИРДОП За 113 години от Търновския манифест
ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРДОП“  С две изразителни победи в първите три кръга от новия сезон
Next Post ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРДОП“ С две изразителни победи в първите три кръга от новия сезон
Related Posts

Leave a Comment: