„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” Постига плановите си показатели по всички измерители

  • 0
  • 51 преглеждания

На 7 юни в Информационния център на рудодобивната и преработвателна компания “Дънди Прешъс Металс Челопеч” се състоя традиционната среща на ръководството на фирмата и екипа на отдел “Връзки с обществеността” с представители на местните средства за информация.

Пред журналисти от в. “Регион”, Средногорие медия, в. “Камбана” и Радио “Ауреа”, изпълнителният директор на дружеството д-р инж. Илия Гърков запозна журналистите с развитието на “Дънди” в България и очерта някои важни насоки от световната икономика, които оказват влияние върху работата на отрасъла у нас, в Европа и Света. Той се спря и на някои важни предстоящи стъпки, които компанията ще реализира в следващите месеци. Чрез мултимедийна презентация той показа предизвикателствата, които предстоят компанията, новостите и резултатите от дейността през първото тримесечие на 2016 г. Внимание бе отделено и на развитието на проектите в с. Челопеч и Крумовград към момента.

Д-р инж. Гърков обясни, че негативната тенденция със спада на цените на металите продължава, като една от причините е икономиката на Китайската народна република, която е основен потребител на суровини от отрасъла. Влияние в световен мащаб оказва и Индия, която се развива, но все още не е с темпове, които да се отразяват положително на добивната и преработвателната промишленост. Забавянето се отразява на всичко, посочи д-р инж. Гърков. И едно от предизвикателствата, което се очаква да има ефект върху световната икономика, е евентуалното излизане на Великобритания от Европейския съюз, но то по-скоро ще е с отрицателен знак. Експерти разработват сценарии по този проблем, а очакванията не са оптимистични, тъй като ако Великобритания напусне АС, ще последва разпад на общността с последващо отделяне от метрополията на Шотландия, Ирландия, Уелс, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Което ще е огромен риск за световната икономика. Съживяването на американската икономика няма да повлияе много на процеса, въпреки стабилните позиции на долара в момента. Затова Изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ изрази известен консерватизъм по отношение на очакванията и прогнозите за развитие на отрасъла.

За компанията той каза, че фокусът е насочен към запазване на финансовата стабилност на дружеството, оптимизиране на разходите и изпълнение на оперативните планове. Предвид на това, че 2015 г. е била третата поред година на намаляване цените на металите, при което на медта е отбелязала най-голям спад, се очакват подобрения на пазара, но кога те ще се случат, не е известно.

Изпълнителният директор на “Дънди Прешъс Металс Челопеч” сподели, че в края на месец април концернът е продал предприятието си в Армения на руската фирма “Полиметал Интернешънъл”. Това се е отразило положително на акциите на “Дънди”, защото показват тенденцията да компанията да се фокусира върху дейности, които дават приход. Придобитият финансов ресурс е насочен към реализиране на проектите в Крумовград, за придобиване на 100 % от собствеността на проучвателната компания “Авала Рисорсиз”, която е на територията на Република Сърбия и за пуска на инсталацията за сярна киселина в Цунеб, Намибия.

Акцент за ръководството и екипа на дружеството в Челопеч продължава да бъдат златните правила за безопасност. През първото тримесечие е въведено петото Златно правило – работа с повдигателни съоръженияу и товарозахващащи съоръжения. В момента се извършва подготовка за прилагане на следващото правило – правоспособност за управление на мобилно оборудване, а през третото усилията ще се насочат към безопасност при работа под незакрепен таван. До края на 2016 г. ще се извърши преглед и оценка на постигнатото при спазването на всички златни правила. Д-р инж. Гърков обърна внимание, че в тази насока не се действа само за предприятието в Челопеч, а и за Крумовград, където натрупаните знания, умения и опит ще се приложат при строителството там.

И при добива на руда нещата се развиват съобразно заложените планове и програми. Разчетените за миналата година 550 000 т. добив, са постигнати – за дванадесетте месеца са отчетени 555 597 т. Постигнати са плановите показатели по всички заложени измерители. Изпълнени са и проектите, по които компанията е работила през 2015 г. – променен е дизайнът на камерите в рудника. В момента се изпробва нов вид минно оборудване, а в обогатителната фабрика е постигнато подобряване смилането на рудата, вървят и други процеси за повишаване на експлоатацията на оборудването. Целта е да се постигне по-висок процент на извличане на полезните компоненти от добитата руда.

За тази година се предвижда още изграждането на пречиствателната станция за отпадни води, която в момента е на етап оценка на въздействието върху околната среда и предстои получаване на строителното разрешително. Всички предварителни стъпки за реализирането на това инвестиционно намерение, са направени. Друг проект, по който се работи, е надграждането на хвостохранилището, което да гарантира работата на рудника до 2029 г. Все още няма физически дейности в тази насока, обясни д-р инж. Илия Гърков, тъй като в момента се подготвят проектите. Плановото задание е всичко да бъде на ниво световни стандарти.

За подкрепата на местната власт, той  посочи, че вече са подписани контрактите с общините Челопеч и Чавдар, предстои това да се случи и с община Златица. За Крумовград той заяви, че е приключен процесът за закупуване на земята, върху която ще бъде изпълнен проектът. Приключени са и стъпките по комплектоване на детайлния проект, който е внесен в общината. Проектната документация се побра в 31 големи кашона, заяви изпълнителният директор на “Дънди Прешъс Металс Челопеч”. Пред финализиране и там е годишната програма за корпоративна социална отговорност и даренията към общината, местната болница, образованието.

По време на дискусията, на питания от страна на представителите на медиите в неофициалния разговор стана дума за МБАЛ – Пирдоп, както и по други теми от взаимен интерес. Срещата премина в приятна и делова атмосфера и завърши с уверения следващи такива разговори по важни за компанията и местните общности теми.

В ПИРДОП МЛАДЕЖИ  Показаха сила и майсторство на стрийт фитнес турнир
Prev Post В ПИРДОП МЛАДЕЖИ Показаха сила и майсторство на стрийт фитнес турнир
ОТЗВУК ОТ „ВЛАЙКОВИ ДНИ 2016“ - ПИРДОП  Уважение към дарители и изповедника на Левски
Next Post ОТЗВУК ОТ „ВЛАЙКОВИ ДНИ 2016“ - ПИРДОП Уважение към дарители и изповедника на Левски
Related Posts

Leave a Comment: