„Дънди Прешъс Металс" и културата на дарителство

  • 0
  • 78 преглеждания

„Култура на дарителство в турбулентни времена“ беше темата на уебинар, организиран от дискусионната платформа Limacon, с участието на Фондация „За нашите деца“, „Шнайдер Илектрик“ и „Дънди Прешъс Металс“. В онлайн срещата компанията беше представена от Анка Шопова, ръководител „Връзки с обществеността“.

На фокус беше дарителството и ефекта от спонтанните или осъзнато търсени актове на подкрепа от страна на организации за различни социални каузи. Беше подчертана огромната роля на дарителите в каузи на фондация „За нашите деца“, които работят за предотвратяване на изоставянията на деца, както и предоставят материална и психологическа подкрепа на деца и семейства в риск. Диляна Манева, мениджър „Корпоративна социална отговорност и събития“ във фондацията, посочи, че ситуация на криза, каквато представлява пандемията, неспирната подкрепа е от ключово значение, за да продължава успешната работа с деца и семейства и да се търси дългосрочен и устойчив ефект върху обществото. Тя подчерта, че дарителите търсят и подпомагат проекти, чиито резултат е измерим в променени човешки съдби.

Именно такъв е и проектът за изграждане на модерен комплекс за грижа и ранно детско развитие за деца в риск в Пловдив. На мястото на най-старото в страната сиропиталище амбицията на екипа на Фондация „За Нашите Деца“ е да предоставя и развива съвременни социални услуги, с което да подпомага деца и родители за постигане на оптимално развитие на децата в ранна детска възраст.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ подкрепя фондацията вече 11 години. Двете основни каузи, за които компанията дарява средства са Вечер на добродетелите и детската къща в София, която осигурява семейна среда за изоставени бебета.

От миналата година компанията подкрепя и превръщането на най-старото сиропиталище в България в център за ранно детско развитие в Пловдив. Вярата, с която работи екипът на фондацията и партньорите й, е че първият в България дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович“, създаден и издържан с доброволните дарения на родолюбиви българи, за които децата са най-голямата ценност, ще бъде реформиран и ще работи за благополучието на децата. И към момента продължава кампанията по набиране на средства за привършване на ремонта на сградата. Ако и вие намирате каузата важна за вас, можете да подкрепите довършването на ремонта със sms или парично дарение.

ПРИЗНАТЕЛНА ЗЛАТИЦА  Стори поклон пред таланта на художника Георги Златанов
Prev Post ПРИЗНАТЕЛНА ЗЛАТИЦА Стори поклон пред таланта на художника Георги Златанов
ДОБРОДЕТЕЛНИ И БЛАГОРОДНИ ХОРА  Помогнаха на Ковид-отделението на МБАЛ с 4295 лева
Next Post ДОБРОДЕТЕЛНИ И БЛАГОРОДНИ ХОРА Помогнаха на Ковид-отделението на МБАЛ с 4295 лева
Related Posts

Leave a Comment: