„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЛАС“ Подписа договори с общини от Средногорието по социалната програма на компанията

  • 0
  • 46 преглеждания

На 15 март в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ се състоя официалната церемония по подписването на контрактите между компанията и кметовете на общините от региона, на чиято територия дружеството извършва дейност. От страна на фирмата на събитието присъстваха изпълнителният директор д-р инж. Илия Гърков, оперативният директор на компанията инж. Цветомир Велков, инж. Ирена Цакова – оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ и представители на отдел „Връзки с обществеността“. Трите общини – Челопеч, Чавдар и Златица, партньори на дружеството, бяха представени от кметовете инж. Алекси Кесяков, Пенчо Геров и инж. Магдалена Иванова. За първи път на церемонията присъстваха кметовете на кметствата Петрич – инж. Николай Лилов, Карлиево – Ненко Миндилов и Църквище – Стоянка Петрова, както и председателят на ОбС – Чавдар Александра Мутафчийска.

Г-н Кесяков, Пенчо Геров и инж. Магдалена Иванова изразиха благодарности към колектива на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ за подкрепата, която в продължение на години компанията оказва на местната власт в реализирането на проекти и инициативи в общините. Заявено бе, че средствата ще бъдат изразходвани по най-добрия и ефективен начин, в интерес на жителите. Кметът на Община Чавдар г-н Геров подчерта, че заслугата на дружеството за подобряване облика и развитието на селото е значителна. А г-жа Иванова сподели, че програмата за корпоративна социална отговорност на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ е насочена към хората и резултатите от изпълнението й в трите съставни села от общината са видими.

В Община Челопеч със съдействието на рудодобивното и преработвателно предприятие, съгласно решението на общинския съвет, ще бъде изпълнен четвъртият етап от инженерния проект за изграждане и разширение на системата за видеонаблюдение на селото, на стойност 400 000 лв. В Чавдар ще се извърши реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане „Кьой дере“ до резервоара на селото за 172 000 лв. и реализиран културният календар на общината. А в селищата от Община Златица ще се изпълнят, съгласно договореното с общинския съвет, частична рехабилитация на улици в с. Карлиево, с. Петрич и с. Църквище, и дофинансиране на празнични събития в тях.

След подписването на контрактите бе извършена размяна на документите между изпълнителния директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ д-р инж. Илия Гърков и кметовете, и изразени уверения за продължаване на партньорството между бизнеса и местната власт в бъдеще.

ЕЛАЦИТЕ-МЕД   Обяви Стажантска програма - 2019 в Дни на кариерата
Prev Post ЕЛАЦИТЕ-МЕД Обяви Стажантска програма - 2019 в Дни на кариерата
„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“  Произведе първи концентрат от златния рудник „Ада тепе“ – Крумовград
Next Post „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ Произведе първи концентрат от златния рудник „Ада тепе“ – Крумовград
Related Posts

Leave a Comment: