ЕЛАЦИТЕ-МЕД Обяви Стажантска програма - 2019 в Дни на кариерата

  • 0
  • 105 преглеждания

„Елаците-Мед“ АД стартира кампанията лятна Стажантска програма - 2019 г. с участие в кариерния форум, организиран от „JobTiger” – “Национални дни на кариерата“, който се проведе на 12 и 13 март в НДК.

Официални гости на откриването на форума бяха заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов, Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика и доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община.

„Елаците-Мед“ АД участва за пореден път в този важен форум с представяне на своята лятна Стажантска програма, като цели да информира младите хора за възможностите за кариерно развитие в дружеството, да подбере кадри, необходими за специфични дейности на компанията, които да развият и добавят към своите знания конкретни практически умения, опит и отговорности, с които да повишат възможностите си за реализация и индивидуално развитие.

Стажантската програма е ориентирана към млади специалисти без стаж по специалността или студенти, завършващи технически и икономически специалности на различни висши учебни заведения в страната. Търсят се кандидати, завършили специалностите: „Разработване на полезни изкопаеми“, „Обогатяване и рециклиране на суровини“, “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“, „Маркшайдерство и геодезия“, „Механизация на минното производство“, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, “Електроенергетика и електрообзавеждане“, “Компютърни технологии в инженерната дейност“, “Геология“, “Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“, “Хидрогеология и инженерна геология“, “Техника и технологии на взривните работи“, “Химично инженерство“, “Електроника и електротехника“, “Машиностроителна техника и технологии“, “Компютърно и софтуерно инженерство“, „Телекомуникации“, „Транспортна техника и технологии“, “Хидравлична и пневматична техника“, “Строителство на сгради и съоръжения“ „Транспортно строителство“, “Хидротехническо строителство“, „Международни икономически отношения“, “Индустриален бизнес и предприемачество“, “Управление на човешките ресурси“, “Бизнес администрация“.

Кампанията на „Елаците-Мед“ по представяне на Стажантска програма - 2019 продължи на 14 март с участия и в „Ден на кариерата“, организирано от МГУ „Св. Иван Рилски“ на 14 март.

Инж. Младен Недков, заместник-директор на Дирекция „ИКТ“ в „Елаците-Мед“,  запозна студентите със съвременните предизвикателства пред минния бранш и жизненоважната необходимост от използването на най-модерните IT технологии. Той подчерта, че компанията се нуждае от млади и високо образовани хора, които да се включат в иновативните проекти на дружеството. Инж. Недков представи пред студентите дигитализацията на работния процес и на минното планиране в Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед“, като обясни че той е в основата на точния двупосочен обмен на данни на диспечерската система Dispatch и софтуера за минно планиране MineSight. И поясни, че ползите от новите технологии са в  прецизната  отчетност, увеличаване на ефикасността на целия машинен парк, постоянна и точна информация за производствения процес, изпращане от офиса на технологично задание до всички минни машини, автоматично задаване на кота за сондиране, изучаване на профила на сондираната скала, на база на показанията от сондирането, като с това се постига най-висока точност при работа.

Даниела Горанова, ръководител отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ обяви търсените специалности, като обясни, че стажът е три месеца – юли, август и септември, и ще се проведе на двете работни площадки на дружеството. Стажуващите ще получат възможността да работят с иновативни технологии в мотивиран екип. Дружеството предлага на стажантите трудов договор, служебен транспорт, храна и настаняване в общежитие за стажантите в гр. Етрополе. От кандидатите се очаква желание да се учат и развиват, както и отговорно отношение към работния процес. Г-жа Горанова напомни на студентите, че крайният срок за подаване на документи е 01.05.2019 г.

През трите дни близо сто студенти от различни висши учебни заведения посетиха щанда на компанията в НДК и участваха на изложението в МГУ. Немалко от тях са изразили желание да продължат образованието си през лятото в реална работна среда в дружеството. „Елаците-Мед“ ще има свое представяне и на изложението “СТАЖОВЕ“, организирано от Технически университет - София на 16 април 2019 г.

„ЕЛАЦИТЕ-MЕД“ – ЧАСТ ОТ ГРУПАТА ФИРМИ „ГЕОТЕХМИН“ И ВОДЕЩА КОМПАНИЯ ОТ ПРОВИНЦИЯ ДЖЯНСИ – КИТАЙ
Prev Post „ЕЛАЦИТЕ-MЕД“ – ЧАСТ ОТ ГРУПАТА ФИРМИ „ГЕОТЕХМИН“ И ВОДЕЩА КОМПАНИЯ ОТ ПРОВИНЦИЯ ДЖЯНСИ – КИТАЙ
„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЛАС“    Подписа договори с общини от Средногорието по социалната програма на компанията
Next Post „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЛАС“ Подписа договори с общини от Средногорието по социалната програма на компанията
Related Posts

Leave a Comment: