Дарения за талантливи деца с активно участие в училищния живот в Мирково

  • 0
  • 136 преглеждания

На 21 декември 2021 г. чрез договор за дарение на ОУ „Георги Бенковски“ с. Мирково, беше предадена сумата от 820 лв. Средствата бяха събрани на благотворителната кулинарна изложба, организирана от читалище Културен подем – 2020 и ще бъдат използвани за подкрепа на деца от учебното заведение. На кои деца да се помогне ще бъде определено от педагогическия съвет, като няма да се раздават парични средства, а ще се закупят принадлежности за учениците. Приоритет при определяне на помощите ще имат учениците, които активно се включват в проявите, организирани от училището. Размерът на сумите също ще бъде уточнен на педагогическия съвет. Подпомагането на активните ученици от читалището е показателно за доброто взаимодействие и взаимопомощ между двете институции.

На следващия ден – 22 декември в училището беше организиран коледен благотворителен базар с изработени от ученици и преподаватели празнични експонати. Базарът беше посетен от кмета на общината Цветанка Йотина, зам.-кмета Велко Лисев, секретаря на ОбА Цвета Попова, родители и близки на учениците, гости. Събраните от изложбата-базар около 400 лв. ще бъдат използвани за закупуване на игри за учениците, с които да се разнообрази свободното им време в минутите на междучасията.

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС   Удостои с плакет Химикотехнологичния и металургичен университет
Prev Post ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС Удостои с плакет Химикотехнологичния и металургичен университет
ДЕВЕТ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ПИРДОП  Получиха помощ със средства от коледния базар
Next Post ДЕВЕТ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ПИРДОП Получиха помощ със средства от коледния базар
Related Posts

Leave a Comment: