ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЗЛАТИЦА“ Основа за добра подготовка и гарантирана трудова заетост

  • 0
  • 73 преглеждания

През учебната 2021 – 2022 година предстои да завърши първият випуск на Професионална гимназия „Златица“, подготвящ се в дуална форма на обучение. През миналата седмица разговаряхме с трима от бъдещите специалисти по машини и системи с цифрово-програмно управление – Любомир Дечев от гр. Пирдоп, Димитрина Проданова от гр. Златица, Николай Стоев от гр. Копривщица, както и с Николай Лисичаров от гр. Златица, от специалността „Машини и съоръжения за заваряване“. Всички те са на 17 години и в момента обучението им преминава три дни в училището и два дни в „Аурубис България“ и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“.

Програмата за дуално обучение в професионалната гимназия се реализира с подкрепата на фирмите „Аурубис България“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, „Елаците-Мед“, „Геотрейдинг“, „Геострой“ и Групата инжинерингови предприятия от района. Всеки ден на младежите започва с проверка на здравния им статус, поради пандемията от Ковид-19, споделя Любомир Дечев. В училището изучават всички общообразователни предмети – български език и литература, математика, чужд език, а от специалните – онези, които са свързани с техния профил на обучение за машини и системи с цифрово-програмно управление или по заваряване. Имат занимания и по безопасност на движението и Закона за движение по пътищата, тъй като допълнителната квалификация, която получават, е водач на МПС от категория „В“.

Николай Лисичаров допълва, че когато са на практика в предприятията, ги посреща техният ментор, с когото работят от началото на учебната година. Следват стриктно разработената програма за тяхното професионално обучение в реална работна среда. Запознава ги със задачите за деня, а учениците с негова подкрепа и съвети създават свои планове за работа на машините. Още не са работили на тях, защото нямат навършени 18 години, но вече добре познават устройството им и какви детайли могат да изработват. Самият той е на практика в „Аурубис България“ и всеки ден там научава нови неща.

Димитрина Проданова сподели, че с желание и интерес влиза в четвъртък и петък в ремонтно-механичния цех на компанията, защото очаква да се сблъска с нови предизвикателства. Стъпка по стъпка овладяваме всичко, което трябва да знаем, казва тя, за да де изградим като добри професионалисти. Всички заедно – гимназистите и техният ментор, са един екип. „Единственото „лошо“, заявява Димитрина, е че още не можем да работим на машините. Но и това ще стане през следващата учебна година, след като навършат изискваната за това възраст. Учат в училище теоретичните основи на своите професии, а в предприятията се запознават на практика с това, което са овладели в гимназията.

Всеки техен ден в предприятията продължава по седем часа – от 8 сутринта до 15 часа след обяд, допълва Николай Стоев. Дуалното обучение е насочено към бъдещата им професионална квалификация и е основа за трудова реализация и развитие. Полезното за тях е, че вече познават колективите, където предстои да проведат последната част от подготовката си като дванадесетокласници.

Любомир Дечев е на практика в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и за себе си казва, че има намерения да продължи образованието си във технически университет, за да надгради това, което ще постигне в професионалното си развитие и придобита квалификация. Смята, че може да научи още много и би останал да работи в компанията, с надеждата да бъде подкрепен да завърши висше образование.

Николай Лисичаров е категоричен, че би продължил да работи във фирмата, в която в момента е на практика, защото му дава добър старт за професионална реализация.

На въпроса – какво ги е провокирало преди четири години да продължат образованието си в дуална форма на обучение, Димитрина Проданова споделя, че интересът ѝ е бил привлечен от специфичната форма на провежданата подготовка – в училището и в промишлено предприятие. Исках да усетя как работят големите международни компании със световна известност. Какви изисквания имат към своите работници и специалисти, как постигат успехите в производствената си дейност. Силно желая да съм в колектив, който поддържа висок стандарт на оборудването и технологиите за производство, доверява тя.

Николай Стоев от гр. Копривщица е привлечен от тази форма на обучение, поради възможността след завършване на средното си образование да има успешна трудова реализация в известна компания. Това ме мотивира да уча повече и да усвоявам всичко, на което ни учат в училище и менторът ни във фирмата, споделя той. И ако се върне назад във времето и след седми клас трябва да избира по какъв път да продължи образованието си, не би се колебал – отново би се записал в Професионална гимназия „Златица“. Любомир Дечев го допълва – харесва му интерактивният начин на обучение, което е нещо ново. Още преди да стане ученик тук е искал да изучава специалностите на бъдещата си професия – работа с машини и системи с цифрово-програмно управление. Смята, че съвременното производство на каквито и да е изделия е немислимо без тях.

Димитрина Проданова е убедена, че подготовката, която получават в училище и в компанията, е най-добрата и отново би избрала, ако сега е в седми клас, същата специалност. Дуалното обучение дава повече възможности за професионална реализация и бъдеще на младите хора, казва Димитрина. За двамата Николаевци – Стоев от гр. Копривщица и Лисичаров от гр. Златица, въпросът не е риторичен, а такъв за правилен избор на всеки млад човек – как да се развие и докаже като професионалист. И двамата са убедени за себе си, че биха се постарали повече при приема в училището, за да са сигурни, че ще са сред тези, които ще се обучават в него.

Всички се трудят усърдно в клас и при изучаването на чужд език, защото смятат, че добрата комуникация със своите връстници от други страни е задължителна основа за техния утрешен ден като професионалисти.

В разговора ни с младите хора се включва и преподавателят им по механика, машинни елементи и машини и системи с ЦПУ инж. Валентина Вълчева. Тя е методист на учениците и представител е на ПГ „Златица“ в предприятията в двата дни, когато младежите са на практика. Заедно с техните ментори разработват и съгласуват програмите за практическото им обучение. Всеки ученик се оценява индивидуално и инж. Вълчева прави прецизно това, съвместно с отговорниците за дуалната подготовка на гимназистите от двете компании.

Слушала разговора с учениците, инж. Валентина Вълчева изрази отличното си впечатление от зрелостта на младежите. Нито един от тях не спомена, че е привлечен от високото заплащане в предприятията, в които е на практика. Всички подчертаха, че са амбицирани да се развият и докажат като добри специалисти, сподели тя. А задачата на този вид на подготовка е точно това – да създаде квалифицирани изпълнителски кадри в професии, които все по-трудно се намират от работодателите на трудовия пазар.

Този проблем – гарантираното добро заплащане на труда, също е важен, смята инж. Валентина Вълчева. Някои младежи, като достигнат до 11 и 12 клас, са принудени да работят, за да помагат на родителите си и за своето обучение. А тук това им е осигурено – едновременно са ученици, но и влагат своите знания и труд в реална работна среда и за това им се плаща. Затова нямаме отлив на ученици в учебно време, както е в други гимназии, казва тя. В предприятията те получават всички придобивки и привилегии, които имат работниците на постоянен трудов договор. Храната, облеклото, транспортът, застраховането, здравните грижи и медицинско обслужване са им осигурени. Предприятията дават много, но и изискват да се спазват стриктно мерките и правилата за работа.

Специалистите по човешки ресурси в дружествата познават всеки един практикант. Следят неговото развитие, интересуват се в какво може да му се помогне, за да стане добър професионалист. И знаят още преди той да е завършил средното си образование, съобразно придобитата квалификация, на каква позиция ще му бъде предложено да работи в предприятието.

И от новата учебна година 2021 / 2022 година, Професионална гимназия „Златица“, заедно със своите партньори – Община Златица, „Аурубис България“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД, „Геотрейдинг“ АД, Геострой“ АД и Групата на инженеринговите компании, предлага дуално обучение в две специалности - Машини и съоръжения за заваряване и Електрообзавеждане на производството.

На специално създадения интернет сайт: www.dual.zlatitsa.com  ще откриете цялата информация за план – приема и перспективите за професионално развитие на младежите.

ЖИТЕЛИ НА СЕЛО ПЕТРИЧ  Подновиха екскурзиите си из страната
Prev Post ЖИТЕЛИ НА СЕЛО ПЕТРИЧ Подновиха екскурзиите си из страната
КОПРИВЩЕНЦИ И ГОСТИ  Отдадоха почит на Тодор Каблешков за 145 години от гибелта му
Next Post КОПРИВЩЕНЦИ И ГОСТИ Отдадоха почит на Тодор Каблешков за 145 години от гибелта му
Related Posts

Leave a Comment: