„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД И ФИРМИ ОТ ГРУПА ГЕОТЕХМИН Подкрепиха Деня на отворените врати в МГУ

  • 0
  • 74 преглеждания

Медодобивното дружество стартира набиране на студенти за лятната си Стажантска програма

Група ГЕОТЕХМИН подкрепи Деня на отворените врати в МГУ „Св. Иван Рилски“, който се проведе на 14 май в двора на университета. Целта на събитието беше да се предизвика интерес у децата и младежите към възможностите за следване в специалностите на учебното заведение, както и за професионална реализация след дипломирането им. Събитието бе открито от ректора - проф. д-р инж. Ивайло Копрев. Група ГЕОТЕХМИН бе представена от д-р инж. Иван Вутов – заместник-управител на „Геотехмин“ ООД.

Група ГЕОТЕХМИН участва с два щанда, на които представи дейността си, както и стажантските програми за Лято 2021. Екипи на дружествата „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД, „Геотрейдинг“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Бекастрой“ ЕАД и „Улично осветление“ ЕАД популяризираха възможностите за стаж с трудов договор на студенти от различни специалности. На щанда на „Елаците-Мед“ настоящи студенти бяха посрещнати от Милена Христова – директор на Дирекция „Човешки ресурси“ и Даниела Горанова – ръководител на отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация". Те подробно отговориха на всички въпроси, свързани с възможността за участие в лятната Стажантска програма и кариерното развитие в една от водещите минни компании в страната.

За учениците имаше специална викторина с въпроси, свързани с минерално-суровинната индустрия. Щандовете бяха посетени от ученици от София и от Професионална гимназия „Златица“ – гр. Златица, с която дружествата „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“ реализират проект за дуално обучение. Екипите на „Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД посрещнаха на щандовете и своите стипендианти от МГУ „Св. Иван Рилски“.

Общо над 600 любознателни деца и младежи видяха практическото приложение на минната наука, интересни експерименти, сред които симулация на „взрив“, макети на рудници, които показват процеса на дигитализация и др.

ТЪРЖЕСТВЕНА СВЕТА ЛИТУРГИЯ   За Деня на Свети Константин и майка му Елена
Prev Post ТЪРЖЕСТВЕНА СВЕТА ЛИТУРГИЯ За Деня на Свети Константин и майка му Елена
24 май – Денят на българската азбука
Next Post 24 май – Денят на българската азбука
Related Posts

Leave a Comment: