„ГЕОТЕХМИН“ ООД Подкрепи издаването на ценна книга за юбилея на читалище „Светлина“ - София

  • 0
  • 108 преглеждания

Новото издание на книгата „Кратка история на село Слатина, Софийско“, беше представена от Издателство „Златен змей“ за 100-годишнината на читалище „Светлина 1921“ – София.  На 30 май юбилейното събитие събра на тържествен концерт много гости, самодейни състави, индивидуални изпълнители, представители на слатинските родове. За всички имаше по една книга, която включва ръкопис на Любен Грозданов, учител и краевед от Слатина, текстове за 100-годишнината на културната институция и за старите слатинските родове. Чл.-кор. проф. дин Васил Николов предостави специална статия за неолитното селище Слатина, което сега е на територията на столицата. За  първи път се публикуват някои архивни снимки и друг илюстративен материал. Книгата, която се появи през 2014 г. и вече е  библиографска рядкост, е значително обогатена и предизвика оправдания интерес на участниците в читалищния юбилей.

И двете издания на „Кратка история на село Слатина, Софийско“ са реализирани по инициатива и с благородната подкрепа на проф. дтн инж. Цоло Вутов, който също е от стар слатински род. Консултант на изданието е д-р Иван Иванов, съставители са Петруна Маринова и Христо Ковачев, а редактор е Даниела Теофанова.

Не са много селищата, които могат да изведат своите корени от далечните праисторически периоди и да покажат убедително и аргументирано непрекъснатото си присъствие на конкретната територия през Античността, Средновековието, Новото време. Неолитната култура, проучена преди и особено в последните десетилетия на ХХ в. от проф. дин Васил Николов и екипа му, дава основания да се твърди, че в продължение на няколко хилядолетия тук постоянно са живеели хора. Древното селище се е простирало върху площ от над 300 дка, а културните останки от него са с дебелина до 4 м. Съществувало е от края на VII-мо до средата на VI-то хилядолетие пр. Хр. и според проф. Николов е сред символите на първата европейска цивилизация.

„Кратка история на село Слатина, Софийско“ представя в синтезиран и обобщен вид информация за местоположението на някогашното селище, природата и нейните богатства на това място, най-ранните сведения за съществуването му, следите, оставени от траки, елини и римляни, пътните връзки и комуникации през Античността и Средновековието, както и за тяхното използване през османската епоха и в по-късно време.

Много ценен и най-силен приносен характер несъмнено имат онези страници, в които се прави описание на народните празници и обичаи – една добра илюстрация на бита и традициите в селото. В автентичен вид се показват и свързаните с тях песни и наричания, изпълнявани в Слатина и записани от Любен Грозданов.

Благодарение на издирвателската и събирателската дейност през последните години на Петруна Маринова, библиотекар в  читалище „Светлина 1921“, беше подготвено второто издание на тази книга. В него важно място има обилната информация за повече от родовете, неразделна част от историята на село Слатина, днешният квартал „Христо Смирненски“ на столицата София. Тези нови текстове са сериозно генеалогическо изследване.

За мнозина българи с корени от Слатина, Народно читалище „Светлина 1921“ със 100-годишната си история, е повод за гордост и пример за родолюбие. Началото на читалищната дейност е поставено през 1921 г. в стая, в която е имало само един шкаф за книги. Новата сграда на читалището е построена през 1949 г., като местни хора участват с доброволен труд при строежа. В нея са библиотеката с читалня и голям салон, в който жителите от Слатина възобновяват театралната дейност. През 2018 г. е извършен значим ремонт на сградата с дарение от проф. дтн инж. Цоло Вутов. На празника председателят на читалището Ангел Ангелов благодари на Район Слатина и на всички спомоществователи. Днес към читалището има 25 самодейни състави, каза той, а мнозина слатинци посещават богатата библиотека с 16 056 книги, които могат да се заемат за прочит у дома и чрез електронен каталог.

ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ХРИСТИНА МОРФОВА  Пирдопчани поднесоха цветя на паметника на Българския славей
Prev Post ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ХРИСТИНА МОРФОВА Пирдопчани поднесоха цветя на паметника на Българския славей
„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“  Подари образователни програми на децата от три общини
Next Post „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ Подари образователни програми на децата от три общини
Related Posts

Leave a Comment: