ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „СРЕДНОГОРИЕ“

  • 0
  • 98 преглеждания

Проведе Четвърта годишна конференция „Здраве и безопасност на работното място 2017“

На 12 октомври в Интер Експо Център“ – София,  се състоя Четвърта годишна конференция „Здраве, безопасност и работно място 2017“.Форумът бе организиран от Индустриален клъстер Средногорие и се реализира с генералното партньорство на „Аурубис България“, „Елацитеед“, и партньори „Огняново К“, „Асарел Медет“,  „Амилум България“, „Лайер“, „Мултиспорт“, „Превента“ и „Престиж“, “ Армеец“ както и с институционалната подкрепа на КРИБ, БСК‚ АИКБ ‚ БАМИ“ БМГК и БКХП.

Конференцията бе открита от Тим Курт, изпълнителен директор на Аурубис България, президент на ГБИТК, Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, Светлана Дянкова – главен експерт Сътрудник в Комисията по труда, социалната и демографска политика, инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и др. Приветствие към участниците във форума поднесе и инж. Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие.

Четвърта годишна конференция „ Здраве, безопасност и работно място 2017“ постави акцент върху най-добрите практики и съвременни политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда, чрез ефективно въвеждане на действия за превенция на риска при работа.По време на форума бяха разгледани общи решения за изграждането на успешно партньорство между институциите и бизнеса, с цел стимулиране на инвестициите за създаване на екологосъобразна, безопасна и здравословна работна среда.

Първият панел на форума се концентрира върху здравословните и безопасни условия на труд, с модератор енж. Николай Минков.Презентации изнесоха Дина Христова от отдел “Връзки с обществеността” от името на  Румяна Михайлова – изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“,  Евелин Русинов – ръководител Направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ в „Аурубис България“, Васка Семерджиева, държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика, Светлозар Караджов, председател на УС на „Амилум България и др.

Вторият панел на форума бе посветен на най-добрите производствени практики. Финалната сесия на конференцията, с модератор Десислава Чалъмова от Индустриален клъстер Средногорие, традиционно  бе посветена на психологическия климат на работната среда.Акцент в третата сесия бе ползването на личните предпазни средства като фактор за успех. Професионални манекени представиха новите тенденции в работното облекло.

Събитието бе посетено от представители на индустриални предприятия, технологични и инженерингови компании, експерти в индустриалния сектор и в сферата на екологичната безопасност и устойчивото развитие, както и от специалисти в областта на осигуряването на здравословна и безопасна работна среда, от представители на образователни и научни организации и държавни институции.

Четвърта годишна конференция „ Здраве, безопасност и работно място 2017 “ бе закрита от инж. Николай Минков, който благодари на всички участници и обобщи работата на форума.

В ОБЩИНА ЧАВДАР  Ден на отворените врати за празника на българската община
Prev Post В ОБЩИНА ЧАВДАР Ден на отворените врати за празника на българската община
УЧЕНИ И ПРАКТИЦИ ОТ МИННИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ   Удостоени с членство в Балканската минна академия
Next Post УЧЕНИ И ПРАКТИЦИ ОТ МИННИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ Удостоени с членство в Балканската минна академия
Related Posts

Leave a Comment: