УЧЕНИ И ПРАКТИЦИ ОТ МИННИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ Удостоени с членство в Балканската минна академия

  • 0
  • 73 преглеждания

На 11 октомври в гр. Прийедор, Босна и Херцеговина, беше открит Седмият Балкански минен конгрес. Форумът се организира от Балканската минна академия – организация, която обединява университети и научно-приложни организации по минно дело от десет страни.

По време на официалната част, в присъствието на кмета на град Прийедор, на министъра по енергетика и министъра по научно развитие в Република Сръбска, председателят на Балканската минна академия проф. д-р Слободан Вуич обяви решение на Координационния съвет на Академията да приеме нови редовни членове в организацията.

Редовни членове на Балканската минна академия станаха д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“, проф. д-р Венци Иванов от МГУ и проф. д-р Любен Тотев, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. За редовни членове координационния съвет приема специалисти с гражданство в балканска страна, член на Обединените нации, със степен „доктор“ и забележителни заслуги за развитието на минната наука и инженерството.

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ получи статут на асоцииран член на академията като инженер по минно дело с ценен принос към развитието на бранша.

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „СРЕДНОГОРИЕ“
Prev Post ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „СРЕДНОГОРИЕ“
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПИРДОП  Одобри докладна записка от третия път
Next Post ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПИРДОП Одобри докладна записка от третия път
Related Posts

Leave a Comment: