ПРЕОТРЕДИХА ДВА ИМОТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ

  • 0
  • 92 преглеждания


На 30 юли в залата на община Пирдоп се проведе редовно заседание на ОбС. Съветниците започнаха деловата си работа с обсъждане на докладна записка за изпълнение на инвестиционен проект на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., свързан с Центъра за спешна медицинска помощ и филиала в града.

Стана ясно, че по проекта се предвижда изграждане и оборудване на филиал за спешна медицинска помощ в Пирдоп. Гост на сесията беше директорът на Спешна помощ д-р Гелев, който даде детайлни обяснения как и по какъв начин ще бъде изграден той. Ще работи в близост до болницата и ще обслужва гражданите денонощно с добре подготвен персонал, с апаратура и техника, които са на световно ниво. След продължителни дебати общинските съветници със седем гласа „За“ гласуваха преотреждането на два имота частна общинска собственост в държавна, за да бъде възможно изпълнението на проекта.

Във връзка с докладни записки за съществуването на паралелки под определената норма местните законодатели взеха положителни решения. Подкрепена бе кандидатстването на общината с проект „Подкрепа за независим живот в община Пирдоп” по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Независим живот”, за услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес по програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Дадено бе съгласие за продажба на акции от капитала на МБАЛ – Пирдоп АД.

Разгледано и утвърдено бе предложение за поставяне на знаменни групи на двата входа на град Пирдоп. Във времето за питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, се изказаха общинският съветник д-р Тодор Велчев за поддръжката на градския парк, хигиената на градските тоалетни, борбата с плевелите между паветата в центъра на града, както и какви  грижи се полагат за язовира в с. Душанци, чиито водорасли в момента започват своя цъфтеж. По въпроса за хигиената в града се изказаха още общинският съветник Мария Шентова и Пенка Иванова. Жителят на Пирдоп Станислав Готев попита кмета какво се случва с фирмата, която извозва и чисти контейнерите за битови отпадъци и как тя работи, след като договорът й е изтекъл. Г-н Сараджов се поинтересува кога ще бъде махнат знакът, забраняващ спирането на МПС, при завършената корекция на реката, а Райна Николова попита в големите горещини ще се пръскат ли улиците на града с вода.

Кметът на община Пирдоп инж. Цанко Цанов отговори, че градският парк се нуждае от сериозна поддръжка и ще бъдат взети мерки за това. Той заяви, че ще се вземат мерки и за градските тоалетни, които са в окаяно състояние. Обеща плевелите да бъдат напръскани с препарат, който ги унищожава трайно. Г-н кметът информира общинските съветници, че ще се вземат спешни мерки за язовир „Душанци” и хигиената в града, въпреки че отговорност за лошата хигиена носят и граждани, които замърсяват понякога умишлено. За такива случаи ще бъдат информирани полицейските органи. По отношение на договора с фирмата, чистеща контейнерите, отговори, че общината има анекс с нея и че два пъти е обявявана процедура за сключване на нов контракт. За оросяване на улиците с вода в горещите дни кметът отговори, че ще бъде отправена молба за оказване на помощ към „Аурубис България”.

Някои от заложените в дневния ред въпроси се разгледаха на закрито заседание от общинските съветници.

„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”
Prev Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”
Next Post НАЗНАЧАВАТ ЕДИНАДЕСЕТ ДУШИ НА РАБОТА В СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС
Related Posts

Leave a Comment: