ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ Книгата „Мирково и околности“ на Вяра Канджева и Антоний Ханджийски

  • 0
  • 73 преглеждания

Книгата „Мирково и околности“ се издава с изключителното съдействие на „Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН, в рамките на Благотворителната програма „Българските добродетели“, инициирана от проф. дтн инж. Цоло Вутов, и по повод 30-годишнината от създаването на „Геотехмин“ ООД.

Родолюбивата инициатива е в продължение на политиката на фирмите от Групата за подкрепа и устойчиво развитие на общините, в които осъществяват своята дейност. „Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД са спомоществователи в издаването на различни трудове, които отразяват научни и исторически факти, културни забележителности, популяризират българските бит и духовни ценности и ги правят достояние на широката публика.

„Мирково и околности“, с автори Вяра Канджева и Антоний Ханджийски, е издадена от Издателска къща „Борина“ през 2020 г., на български и английски език, в отделни тела.

Книгата разкрива пред читателя природното, историческо и културно богатство на един красив, но малко познат на широката туристическа аудитория Средногорски край. За илюстриране на туристическия потенциал допринасят увлекателният текст и над 460-те цветни илюстрации. Включени са всички села в община Мирково. Разноликите природни дадености са предопределени от местоположението им – селищата Мирково и Буново са разположени на южния склон на Стара планина, а селата Бенковски, Смолско и Каменица, с прилежащите му махали „Брестака“, „Черковище“, „Хвърчил“, „Илинден“ – в северните ридове на Ихтиманска Средна гора.

В „Мирково и околности“ авторите представят праисторическата селищна могила в долината на Буновска река, непознатото и неизследвано мегалитно светилище на билото на Стара планина, с обемно моделирани от природата костенурки и лъвски глави, пещерата-утроба, жертвениците, старопланинските крепости – Денина плоча и Градището, Могилите и градищата край Смолско, „Илинден“, „Черковище“ и „Брестака“. Очертани са трасета на древни пътища, прехвърлящи Стара планина в посока юг-север; античният път през прохода Сухият Дервент, при село Смолско, в Опорски рид на Ихтиманска Средна гора, който векове наред е алтернатива на Диагоналния път през прохода Суки (Траянови врата) – връзка между Европа и Азия, с разклонение през Стара планина за Дунавското крайбрежие. Трасе, което се е ползвало и в началото на ХХ в. За това свидетелства надпис върху каменен блок от мост, граден от бащата на писателя Елин Пелин – Йото Варджията (днес в Община Байлово).

Представени са и местни традиции – кукерските групи от Мирково и Буново, както и регионалният клуб „Поп Недельо“, част от националното дружество „Традиция“, които редовно участват в пресъздаване на знакови събития от българската история.

В книгата е отбелязано и активното участие на населението от Мирковския край в борбите за Освобождението на България и Руско-турската освободителна война, както и издигнатите паметници на признателност към героите, паднали в жертва.

Показани са и общите неща между селищата в Мирковския край. Например –  многобройните оброци, създадени от местното население след падането на България под османска власт, които заместват разрушените християнски храмове и играят важна роля в запазването на българското самосъзнание. Днес край тези оброци, в продължение на стародавните традиции с дарителски средства и доброволен труд, местните хора изграждат параклиси. Общи са и етнографските особености – женските носии тук са бръчник и сукман с дребни цветови и други отличителни белези в украсата.

Авторите са представили и вписаните в листата на нематериалното културно наследство, под егидата на ЮНЕСКО, български институции – в над стогодишните читалища в селата и днес кипи живот и творчество. Самодейни състави – танцови, певчески, театрални и други пазят и доразвиват традициите, завещани от предците им.

148 години безсмъртие
Prev Post 148 години безсмъртие
„ГЕОТЕХМИН“ ООД, „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД, „ГЕОСТРОЙ“ АД И „ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД   Ремонтираха Средно училище „Христо Ясенов“ в Етрополе
Next Post „ГЕОТЕХМИН“ ООД, „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД, „ГЕОСТРОЙ“ АД И „ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД Ремонтираха Средно училище „Христо Ясенов“ в Етрополе
Related Posts

Leave a Comment: