ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ В ПИРДОП

  • 0
  • 126 преглеждания


Обсъди състоянието и проблемите на МБАЛ

Във връзка с изпълнение на решение на ОбС - Пирдоп, гласувано на сесията през месец март, на 6 април местните законодатели проведоха извънредно заседание, посветено на проблемите и състоянието на МБАЛ. На сесията присъстваха изпълнителния директор д-р Маргарита Гетова, членовете на новоизбрания Съвет на директорите Снежана Янева и д-р Пламен Стоянов, няколко представители на колектива на лечебното заведение и медици.

На заседанието бяха изслушани отчет за финансовото състояние на стационара, с оглед на резултатите през 2016 г. и първите три месеца на 2017 г. от Снежана Янева и „Стратегия за развитие на МБАЛ „Пирдоп“ АД в периода 2017 – 2018 г.“, представена от д-р Маргарита Гетова. Посочено бе, че стационарът извършва лечебна дейност в условията на финансова нестабилност, с приходи от Националната здравно-осигурителна каса, запори, наложени от НАП. В някои от месеците те достигат до 40 % и в резултат на това има забавяне изплащането на заплатите на персонала, напускане на лекари, като последното се отразява и на притока на пациенти, които намаляват.

Към 31 декември 2016 г. приходите са общо 1 168 700 лв., а разходите на МБАЛ в размер на 1 818 957 лв., което формира загуба от 650 257 лв. за годината. Увеличени са разходите за амортизация, за заплати на персонала и за изплащане на лихвите по просрочените задължения. Г-жа Янева посочи, че средната брутна работна заплата в болницата е 841 лв., като за висшия медицински персонал е 1212 лв., за медицинските сестри – 883 лв., а за помощния персонал – 483 лв. Работещите в администрацията се разписват месечно за 681 лв. Предвид ниските приходи, тенденцията за първите три месеца на 2017 г. е същата – изпреварване на разходите, спрямо постъпилите парични средства, като формираната до момента загуба е около 236 000 лв.

Съгласно постигнатата договореност между общините – акционери и кредиторите от големите предприятия, ръководството на лечебното заведение е подготвило стратегия, която бе съобщена от изпълнителния директор на МБАЛ д-р Маргарита Гетова. Тя се основава на здравно-демографската характеристика на региона и предоставяните медицински услуги за около 28 000 жители население на седемте общини. Посочени бяха нивата на компетентност на Вътрешно (второ), Детско и Хирургично отделения, и Физиотерапия (трите с първо ниво), както и  очакванията за Очно отделение да възстанови второ ниво на компетентност след отмяна на заповедта на министъра на здравеопазването. Общо стационарът работи с 86 легла за пациенти и колектив от 103-ма души, от които 33-ла лекари, 32.5 медицински сестри. Към 31 март с пълна натовареност са отделенията по детски болести и вътрешни болести, а от месец май се очаква, след сключване договор с НЗОК, да бъде отворено за лечение на пациенти и отделението по нервни болести. На по-късен етап, при сформиране на екип от реално работещи хирурзи, ще бъде възстановено и отделението по хирургия. Изказване по тези документи направи и д-р Пламен Стоянов – ръководител на медицинския център, който заяви, че центърът и болницата, са свързани и проблемите в единия, оказват влияние върху работата на другия.

В проведената дискусия по споделените данни и състояние на МБАЛ, изказвания и мнения изразиха общински съветници и граждани. Общинският съветник Цветан Николов заяви, че на стратегията липсва конкретност, тя е само информативна и не се посочва как ще се възвърне доверието на пациентите в лечебното заведение, повишаването на качеството на предоставяните услуги и как ще се постигне стабилност на болницата.

Кметът Ангел Геров сподели, че са задействани всички възможности за отмяна на министерската заповед за намаляване нивото на компетентност на очното отделение и очаква до дни да има среща с министъра на здравеопазването по този въпрос.

Д-р Емил Стоянов оспори легитимността на гласувания на извънредното общо събрание на МБАЛ Съвет на директорите, който не е вписан в търговския регистър. А гражданинът Стоян Шиеков от Златица отправи обвинения към д-р Маргарита Гетова и Снежана Янева, като посочи, че повторната проверка на работата на отделението по очни болести е вследствие на негови жалби до държавните институции. Пак той заяви, че община Златица няма да плати уточнената сума на брой жители, и че е изпратил сигнали до компаниите кредитори, да не дават пари на МБАЛ, докато не се отстранят от ръководството д-р Гетова, Снежана Янева и прекрати договора с МБАЛ „Скин Системс“. Кметът Ангел Геров обърна внимание, че при невписан нов управителен съвет в Търговския регистър, легитимен е старият, а който е виновен за пропуска ще заплати налаганата за това санкция.

Изказвания направиха още д-р Десислава Толинова, инж. Димитринка Савовска – общински съветник в Златица и работеща в МБАЛ, както и общинският съветник Младен Младенов. Именно той заяви, че две лобита се борят за власт в МБАЛ, които вместо да обединят усилията си за стабилизиране на лечебното заведение, отправят искания за съдействие и дискусия по състоянието на стационара към ОбС – Пирдоп. На финала на сесията бе гласувано решение, че отчетът и стратегията за развитие на районната болница се приемат за сведение. Кметът Ангел Геров накрая заяви, че предстои и среща по същата тема и в община Златица, на която са поканени всички кметове от региона. Информация за нея публикуваме отделно.

МОТОКЛУБОВЕ ОТ РЕГИОНА  Откриха сезона на Лазаровден
Prev Post МОТОКЛУБОВЕ ОТ РЕГИОНА Откриха сезона на Лазаровден
В ЧЕЛОПЕЧ  Крос „Първа пролет“ събра десетки състезатели
Next Post В ЧЕЛОПЕЧ Крос „Първа пролет“ събра десетки състезатели
Related Posts

Leave a Comment: