КМЕТЪТ АНГЕЛ ГЕРОВ: Има с какво да се похвалим през 2021 година

  • 0
  • 133 преглеждания

На 20 декември 2021 г. кметът на Община Пирдоп Ангел Геров проведе традиционната си среща с представители на регионалните медии. За в. „Регион“, в. „Камбана“ и ТВ „Средногорие“ г-н Геров заяви, че отминаващата година е била трудна и изпълнена с предизвикателства за гражданите и местната власт, но и с немалко реализирани проекти и постигнати успехи.

Най-видими са резултатите от реконструкцията на уличната мрежа, като повечето от предвидените за обновление улици вече са с асфалтово покритие. По ул. „Шеста“ и по западната част от ул. „Славци“ от кръстовището при църквата до околовръстния път това ще бъде направено, когато метеорологичните условия позволят, гарантира той. Има и неасфалтирани тротоари, а някои пътни участъци са фрезовани и подготвени за асфалтиране, уточни кметът. Поставени са мантинелите от източната страна на ул. „Славци“, за което бе настоявано от общински съветници. Той изрази огорчението си от проявите на някои недобросъвестни водачи на МПС. На 17 декември са предприети действия за подмяна на дъждоприемната шахта на моста при пл. „Скалата“ и тя е бетонирана. И въпреки сигнализирането с ленти, знаци и препятствия за спиране на движението през този участък от ул. „Княз Момчил Пирдопски“, за да се заздрави основата, са разкъсани лентите, отстранени са предупредителните знаци и е преминавано през моста още през нощта. „Как да направим в Пирдоп нещо качествено?“ – риторично попита кметът Ангел Геров. А условия за заобикаляне на ремонтирания дъждоприемник е имало по двете платна на ул. „Славци“, посочи той.

За преминаването на автомобили през затворената част от пл. „Тодор Влайков“, г-н Геров заяви, че са проведени срещи със специалисти, предстои да се покани фирма, която да се запознае с проблема и да даде оферта за изготвяне на нов план за организация на движението в Пирдоп. Ще се проведе и обществено обсъждане по темата, вече се работи по подготвянето на анкетната карта, за да се знае и мнението на жителите на града. Той изрази увереността си, че до края на 2022 година ще има такъв план, който да реши до голяма степен проблемните места за преминаване през кръстовища и за увеличаване на местата за паркиране. Г-н Геров сподели, че една от идеите е на „Скалата“ да се организира кръгово движение, но това ще стане, ако специалистите кажат, че е допустимо и хората го приемат.

За проекта за управление на строителните отпадъци, в който Община Пирдоп е партньор с общините Чавдар и Антон, предложението за закупуване на машина за раздробяване на бетонови късове и тухли, дървена дограма и др., не е получило одобрение. Тези материали са необходими и полезни за изграждане на насипи. Компостерите, които са около 900 на брой, се очакват да пристигнат до дни, каза г-н кметът, а контейнерите вече са в базата на общината. За използването им ще се проведат разяснителни срещи по квартали с гражданите и раздаването на компостерите ще се случи към края на месец февруари т. г. Пак тогава се очаква и пристигането на сметометачната машина, което ще е положителна стъпка за експлоатацията ѝ в гаранционния срок, каза кметът на общината.

Той говори за подмяната на тревното покритие на стадиона и за ефекта от обособяването на площадки за контейнерите за битови отпадъци. След „затварянето“ на бобрите в тях по-малко се разпиляват отпадъци и почистването им става по-лесно и организирано. Градът е придобил и по-добър вид, каза г-н Геров, като уточни, че има нужда от изграждане на още клетки. Затруднения е имало при извозването на зелените отпадъци през есента, но постепенно те са преодолени. Общината вече разполага с три автомобила за тази цел, като единият от тях е в село Душанци. За информиране на населението ще се проведе разяснителна кампания, за да се знае от хората какво точно е „зелен отпадък“ и какво да се прави с него. Депонирането му на строителното сметище е безплатно за гражданите. След монтирането на камери за наблюдение по пътя за гр. Панагюрище вече е преустановено изхвърлянето на боклуци в района. Необходима е и гражданска съвест и отговорност, за да е чиста и приветлива общината, заяви Ангел Геров.

За намаляване броя на бездомните кучета кметът обясни, че вече се работи за придобиване на терена със сградата на диспансера. По идея на девойка, общината възнамерява да изгради приют за кучета върху част от него. Работи се и по транспортното обслужване на населението от седемте общини, разговаряно е с фирмата – изпълнител на услугата, за решаването на проблема. На срещата с представителите на местните медии кметът Ангел Геров говори и за финансовото състояние на Община Пирдоп. В приходната част има много добро изпълнение, разходите са намалени значително. Неразплатените суми към доставчици на услуги и други дейности, и по заема от Министерство на финансите, са около 2 200 000 лв., а преди около шест години са били над 9 000 000 лв., заяви г-н Геров. Общината има задължение и по друг заем от около 3 700 000 лв. за ремонта на улиците, но гражданите виждат за какво се употребяват те, посочи той.

В края на дискусията кметът на общината съобщи, че от тази година мястото за провеждане на обичая „Хвърляне на кръста на Богоявление“, вече няма да е на баража при железопътната линия, тъй като е опасно преминаването по металния мост над река Славци. Ритуалът ще се случи от 12 часа на моста по ул. „Бобьовица“, зад общинската сграда. Очакванията са и повече хора да присъстват на празника и да се постави начало на възстановяване на социалният живот в общината, ограничен през последните две отминали години.

ДЯДО КОЛЕДА В ДУШАНЦИ  Зарадва петдесет деца с подаръци
Prev Post ДЯДО КОЛЕДА В ДУШАНЦИ Зарадва петдесет деца с подаръци
Деца от 10 детски градини с подаръци от „Елаците-Мед“  В навечерието на празниците компанията оказа подкрепа и на своите пенсионери
Next Post Деца от 10 детски градини с подаръци от „Елаците-Мед“ В навечерието на празниците компанията оказа подкрепа и на своите пенсионери
Related Posts

Leave a Comment: