КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗЛАТИЦА, МИРКОВО И ЧАВДАР ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ, ЦВЕТАНКА ЙОТИНА И ГРИГОР ДАУЛОВ:

  • 0
  • 97 преглеждания

Очакваме отговорността на нашите жители да продължи да бъде на същата висота, каквато бе по време на извънредното положение

  

-         Какви мерки бяха предприети от местната власт в условията на въведеното в страната извънредно положение, за предпазване от заразяване на населението с Ковид-19?

Инж. Стоян Генов – кмет на Община Златица: - Първата ни стъпка бе учредяването на кризисен щаб в общината. Щабът заседава регулярно, съобразно промяната на обстановката в национален мащаб. Разглеждаме, съветваме се и коментираме въпросите, които се отнасят до общината от заповедите на министъра на здравеопазването и разпорежданията на правителството.

В близка връзка сме с кметските наместници от съставните ни селища Карлиево, Петрич и Църквище. Съгласно разпоредбите бяха затворени детските градини, учебните заведения. Работещите структури към момента са само три – общинската администрация, депото за твърди битови отпадъци и социалният патронаж. Създадохме организация по дезинфекция на помещенията в работещите структури. Благодарение на „Елаците-Мед“ имахме възможност да обработим с препарати всички подходи и пространства към сгради, където има постоянен поток от граждани. Изпълнихме всички изисквания и мерки, които ни бяха предписани от Националния кризисен щаб и произтичащи от нормативните документи, отнасящи се до ограничаване последствията от коронавируса. И, за наше щастие, нямаме случаи на болни, а само на хора, които са под задължителната карантина, а и те с всеки един ден намаляват.

Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково: - За съжаление, пандемията не подмина и Община Мирково. Както целият свят, така и ние, малките общини, сме потърпевши от този коронивариус. Но в условията на криза човек се мобилизира и започва да мисли по-реално. Най-напред, още при обявяване на пандемията, закупихме моторни пръскачки и дезинфектанти, защитни предпазни средства – всичко, което бе необходимо, осигурихме в първи дни на извънредното положение. С моя заповед се създаде и събираше общинският кризисен щаб и решавахме какви действия да предприемем. Концентрирахме се върху стриктно спазване на заповедите, издадени от министъра на здравеопазването. Започнахме веднага дезинфектиране на обществените пространства. Магазините и заведенията за обществено хранене, в повечето случаи, бяха затворени. Но пред здравните служби, кметствата, хранителните магазини започнахме да пръскаме ежедневно. Хората разбраха проблема и нямаше това движение, което го имаше преди – да се движат на групи. Жителите на общината проявиха разбиране и лична отговорност, станаха по-изпълнителни.

Дали Господ ни пощади, или заради това, че взехме навреме най-правилните и препоръчвани от Националния кризисен щаб мерки, в Община Мирково, във всички съставни селища, до момента (бел. на ред.: - 14 май) няма случаи на положителна проба от коронивирус. Има само поставени под карантина, на наши жители, които са се върнали от чужбина или от друго населено място, в Мирково.

Григор Даулов – кмет на Община Чавдар: - Мерките, които се наложи да предприемем, са типичните, предписани от заповедите на министъра на здравеопазването и препоръките на Националния кризисен щаб. Те са валидни и задължителни за всички общини. Дезинфектирахме общинската сграда и обществените пространства с помощта на „Елаците-Мед“. Пак със съдействието на компанията измихме улиците с препарат, предоставен от предприятието и екип на дружеството. От общината предприехме стъпки за закупуване на хранителни продукти и други стоки на хора, които са в затруднено положение или в рискови групи. Имаме дежурен телефон в ОбА, на който те се обаждат и заявяват от какво имат необходимост. Получихме финансиране по проект за осигуряване на топъл обяд в условията на криза. Подготвихме проект за патронажна грижа, също е свързан с условията на пандемията от Ковид-19 и очакваме да получим одобрение от финансиращия орган за шест жители на общината, които имат нужда от такава помощ.

Обектите ни от туристическата инфраструктура – археологическият парк и фолклорният център бяха затворени до преди няколко дни.

-         През тези два месеца на извънредно положение, бяха въведени множество ограничения за хората за социална дистанция и изисквания към местната власт, успешно си партнирахте с „Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД. Ще продължите ли тези отношения и във времето на наложената в страната извънредна епидемична ситуация?

Инж. Стоян Генов – кмет на Община Златица: - „Елаците-Мед“, част от Групата ГЕОТЕХМИН, бяха единствената фирма, която отговори на нашите призиви да ни се помогне в обстановката на пандемията. Имаше период, в който бяхме затруднени в осигуряването на предпазни средства и дезинфектанти. Общината не разполагаше с ресурс да извърши дейности по дезинфекция на публични места. Говоря за учрежденията, защото насочихме собствените си сили за извършване на обработка на улиците в гр. Златица и в с. Църквище. Откликна ни ръководството на „Елаците-Мед“, което ни осигури дезинфектант и екип, който извърши третирането на общинската администрация и работещите други служби в общината.

Имаме намерения да продължим партньорството си с тях. На последното заседание на Общинския кризисен щаб, директорите на двете училища – г-жа Павлова на СУ „“Св. Паисий Хилендарски“ и г-жа Баланова на Професионална гимназия „Златица“, поставиха проблема да се извърши дезинфекция в сградите и подходите към тях на учебните заведения. Дезинфекция там в онова време не направихме, защото реално нямаше живот в тях, а и нямаше смисъл, тъй като действието на препарата е с определено време. Но сега предстои провеждането на зрелостни изпити. Знаем датите на тези изпити и ще се обърнем отново за помощ към компанията да направим дезинфекция на помещенията, където ще има ученици, съобразявайки се с обсега на действие на дезинфектанта. Убеден съм, че от „Елаците-Мед“ за пореден път ще се отзоват на нашата молба и ще ни помогнат.

През този период, не само че не спря, а вече се завърши, рехабилитацията на Полицейския участък в гр. Златица, което дружеството изпълни със собствени сили и средства. За което сме изключително благодарни. Служителите за опазване на обществения ред заслужаваха да имат среда за работа, отговаряща на съвременните норми и изисквания за такава дейност като тяхната. Изпратих специални благодарствени писма до ръководствата на „Геотехмин“ и „Елаците-Мед“, за оказаната ни подкрепа. Убеден съм, че добрите ни взаимоотношения ще продължат и занапред!

Пример за това е подготовката на здравния пункт в с. Петрич, което също се извършва от работници на „Елаците-Мед“. Очакваме компанията да ни съдейства и за обособяването на здравния пункт в с. Карлиево. А от „Аурубис България“ ни помагат за тях, като поемат изплащането на възнагражденията на ангажираните медицински специалисти, които ще работят в здравните пунктове, след като получим одобрението да заработят.

Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково: - Разбира се! Още в първите дни на обявяване на пандемията, екип на „Елаците-Мед“ ни помогна за дезинфектиране на помещенията на училището и детската градина в с. Мирково. Въпреки че бяха затворени, решихме да ги обработим с препарати и направихме това съвместно с „Геотехмин“ и  „Елаците-Мед“. Публични пространства във всички съставни селища на общината бяха дезинфекцирани. С ръководството и колектива на компанията отношенията ни са много добри. Помагат ни с техника или каквото ни е необходимо. Когато ни се наложи консултация със специалисти, ни се дава веднага такава специфична дейност. В дните на извънредното положение, поради наложените ограничения, не са извършвани действия от физическо естество, т. е., не сме имали срещи на наши служители с техни експерти. Но за сметка на това документално, нещата, които се отнасят до взаимоотношенията между двете страни – общината и дружеството, се развиват. Не сме прекъснали съвместната си работа дори за миг! Смятам, че ще продължим да работим с ползотворни стъпки и занапред. Благодарни сме за всичко, с което тези компании ни помагат и подкрепят в усилията ни да бъдем максимално близо, полезни и в услуга на населението. Не спираме да работим съвместно!

Григор Даулов – кмет на Община Чавдар: - В момента никой не знае колко време ще продължи пандемията. Извънредното положение премина в извънредна епидемична ситуация и нещата, донякъде се облекчиха. Но никой на този етап не може да каже дали, ако продължава разпространението на заразата, няма да се върнат част от силовите мерки. Затова в такива случаи ще разчитаме на помощна да двете близки предприятия – „Елаците-Мед“ и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. Тъй като не знаем какъв би бил обхватът на мерките, задължителни за общинските власти, за да се обърнем към ръководствата на тези дружества за съдействие. Но сме в постоянен контакт с тях и се надяваме, да ни се притекат на помощ, ако такава се наложи във времето занапред.

-         След отмяната на извънредното положение, бе въведена извънредна ситуация. Какво предвиждате да правите по заповедите на здравния министър в тази насока?

Инж. Стоян Генов – кмет на Община Златица: - Действията ни са изцяло съобразени и подчинени на разпоредбите, които получаваме от държавата. Разбира се, ние ги прилагаме и моделираме в наше общинско законодателство. На поредното заседание на Общинския кризисен щаб, проведено на 13 май, се обединихме около позицията към този момент да не се подновява дейността на общинския пазар. Знаем, че това е много важна тема, която вълнува не само нашите съграждани, а и жители от съседните общини и дори от по-далечни райони. Знам че, част от хората няма да погледнат положително на това наше решение, но преценихме и се съобразихме с фактите в национален мащаб. Вече има заразен с коронавирус в района, а движението на производители от области от южната част на страната към нашия, е потенциално опасно и рисково. На заседанието бяха изразени мнения, че събирането на повече хора, дори и само в кооперативната част на пазара, би създало опасност за внасяне на заразата. Пазарът в Златица ще бъде отворен, когато условията позволят за това и кризисният щаб вземе такова решение.

Приехме да се отвори за работа при определени условия и спазване на санитарните и специфичните изисквания, Дневният център за деца с увреждания. Съображенията ни бяха, че тези деца повече от два месеца не са обгрижвани. А това руши всичко онова, което е постигнато с тях до момента. Комуникацията с повечето от тях чрез Интернет, както е при другите деца, е невъзможна. В момента тези деца са в среда, която е благоприятна за тях, защото са вкъщи, но от друга страна, се нуждаят от професионална и специализирана помощ за своето личностно развитие. Затова взехме решение да се възстанови дейността на центъра.

Продължава работата на домашния социален патронаж, където персоналът е професионално подготвен и отговорен към задълженията си. И добре, че работи, защото при капацитет от 90 човека, храним 120 души. Очакваме разпоредби от държавата за отваряне и на детските градини. Когато това бъде позволено, ще го направим, при изискванията, които ни се наложат. Подготвяме се и за изпращането на абитуриентите, коментирали сме и сме се консултирали с директорките на двете гимназии, с други институции, как най-безопасно за здравето на зрелостниците да стане това. Предстои ни връчването на наградата на общината на най-изявения зрелостник на випуска от двете училища. Ще го направим така, че да бъде максимално безопасно за тях, при спазване на всички санитарни мерки, но и достатъчно тържествено, за да остави добър и траен спомен у тях като отплата за труда, който са положили през годините на своето обучение.

Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково: - Работата на общинската администрация не спира – издаваме удостоверения на хората, грижим се средата, която обитаваме, да е красива и приятна за всички. Хубавото е, че малко се отслабиха ограничителните мерки. И се надявам съзнанието и отговорността на нашите жители да продължи да бъде на същата висота, която бе и по време на извънредното положение. Независимо че има „глътка въздух“, всеки трябва да си даде сметка, че е длъжен да се грижи за себе си, за близките си и за обществото. Ще продължим да спазваме задължителното разстояние за дистанция, да обработваме с дезинфектанти местата, където обичайно има най-голямо струпване на хора, да ползваме маски в закрити помещения. Ще продължи и ограничаването събирането на много хора на едно място, ще се стремим при провеждане на културни събития на открито да има толкова зрители, колкото е разрешено. Но, на този етап, до 14 юни, смятам да не провеждаме никакви публични прояви. Мисля, че хората ще ни разберат. Ще изтърпим още един месец! По-добре да бъдем търпеливи, да бъдем здрави и свободни, отколкото да нарушим досега създадения ред и да бъдем потърпевши от неспазените изисквания с месеци, а вероятно и с години след това. По-добре да потраем още един месец, да кажем „Стига!“ на болестта и постепенно да се върнем към онова време, което беше преди да ни връхлети пандемията.

Григор Даулов – кмет на Община Чавдар: - Имаме три основни туристически обекта – Археологически парк „Тополница“, Фолклорен център „Чавдар“ и Спортно-туристическа атракция. Двата от тях вече са отворени за посещения, надявам се и очаквам да получим яснота и за третия, като при положителен отговор ще заработи и той. За местния бизнес също се даде възможност да възстанови дейността си – заведения вече са разположили маси на открито с отслабване на мерките. В последните заповеди на министъра за здравеопазването има изрични указания за въвеждане на дистанционна работа, в случай че служебните задължения го позволяват. Затова издадох нова заповед, с която удължихме с един месец работата от вкъщи на някои от служителите в общинската администрация. И само при належаща необходимост някои те идват до общината. Имаме дежурен, който приема обаждания от жителите на Чавдар и ги насочва за оказване на съдействие или изпълнение към хората, на които е възложена тази отговорност. Училището и детската градина към настоящия момент не работят с деца и ученици. Очакваме за най-малките ни жители скоро това да бъде разрешено, за да го подновим.

„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“   Продължава да е партньор на Софийския фестивал на науката
Prev Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Продължава да е партньор на Софийския фестивал на науката
ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД КОПРИВЩИЦА  Започна почистването на незаконни сметища
Next Post ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД КОПРИВЩИЦА Започна почистването на незаконни сметища
Related Posts

Leave a Comment: