КОЛЕКТИВЪТ НА ТП ДГС „ПИРДОП“ С грижа и отговорност за опазване на българските гори

  • 0
  • 83 преглеждания

Седмицата на гората през 2021 г., която бе отбелязана от работещите в горските стопанства у нас от 5 до 11 април, премина с посланието „Гората е здраве!“. То не е избрано случайно, защото за втора поредна година традиционната българска инициатива за опазване на зеленото богатство на страната ни, преминава под знака на пандемията от Ковид-19, каза за вестник „Регион“ зам.-директорът на Териториално предприятие „Държавно горско стопанство „Пирдоп“ инж. Надежда Недкова. Колективът посрещна своя професионален празник при спазване на противоепидемичните мерки без масови прояви. Ръководството на предприятието пожелава здраве и професионални успехи на всички свои колеги.

ТП ДГС „Пирдоп“ управлява държавна горска територия от 22 839.1 хектара, в землищата на петнадесетте селища от региона – Пирдоп, Златица, Копривщица, Антон, Душанци, Църквище, Карлиево, Чавдар, Челопеч, Мирково, Буново, Бенковски, Смолско, Петрич и Каменица.

Съгласно плана си за лесокултурни мероприятия, лесовъдите и специалистите от ДГС „Пирдоп“ имат за задача през 2021 година да съберат над 140 кг. семена от различни дървесни видове, да произведат повече от 390 000 фиданки в разсадниците на стопанството, които да се използват при залесяване на предвидените за това площи, да извършат подготовка на почвата за залесяване на 80 дка и да положат началото на нови гори на 80 дка. Друга дейност, която ще се извършва през годината, е попълване на култури върху 76 дка и отглеждане на горски култури на площ от 1370 дка.

Много важна за лесовъдите дейност е защитата на горските територии от пожари, като за това те ще работят да направата и почистване на 680 линейни метра лесокулртурни прегради и на 2400 линейни метра минерализовани ивици, за да се намалят предпоставките за възникване на пожари в местните гори.

Заедно с това, ще бъдат добити и осигурени за продажба от временен склад дърва за огрев на населението, което ще се извърши на преференциални цени, при одобрени списъци на нуждаещи се граждани.

Предвидено е издаването на разрешителни за ползване на недървесни горски продукти от населението. Това включва ползване на горски терени за паша на животни, за добив на зеленина, дрянови клонки, коледни елхи, гъби и билки от всички желаещи.

Колективът на стопанството е осигурил за залесяване над 35 000 фиданки червен дъб, планински ясен и конски кестен, по рекламираната в социалните мрежи инициатива „Гората.бг“. Те ще послужат за изпълнение на проектите на институции и граждани от цялата страна. Работещите в горското стопанство са готови да отговорят и на нуждите на граждани за предоставяне на фиданки от явор, бял и черен бор, и акация за залесяване, на преференциални цени.

Предвиденото средногодишно залесяване в стопанството е за 59 дка, за 2020 г., обаче, новите гори са три пъти повече по площ. Поради големите поражения в землището на Община Копривщица от преди няколко години, работниците и лесовъдите от поделението са положили грижи да бъдат възстановени немалка част от засегнатите терени. През пролетта на миналата година пожар унищожи 44 дка двегодишни култури в района на възрожденския град, които са залесени отново.

Немалко грижи на горските работници създават бракониерствата и незаконните посегателства на граждани, които без необходимите разрешения и позволителни се снабдяват за лични нужди или за продажба с дърва за огрев. За ограничаването и прекратяването им служителите на стопанството активно си сътрудничат с колегите си от Регионалната дирекция на горите – София, с общинските ръководства, с Районното полицейско управление и огнеборците от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в гр. Пирдоп и гр. Копривщица. Благодарни са и на всички граждани, които им помагат в пресичане на тези недостойни и вредни за опазването на горите действия на отделни недобросъвестни хора.

Отговорността за зеленото богатство на Средногорието и страната е основно задължение на колектива на ТП „Държавно горско стопанство „Пирдоп“, но и на всички, които милеят и искат българската гора да продължава да ни дарява здраве, чист въздух, красоти и прохлада, защото е нашето най-голямо и безценно богатство.

ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ  Помощ за хората в нужда
Prev Post ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ Помощ за хората в нужда
ЦВЕТЯ И ПОЗДРАВИ 7 АПРИЛ  За медиците на първа линия
Next Post ЦВЕТЯ И ПОЗДРАВИ 7 АПРИЛ За медиците на първа линия
Related Posts

Leave a Comment: