МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН Възможност за мотивираните да получат опит в практиката

  • 0
  • 57 преглеждания

Инвестициите в квалификации на персонала дават своя резултат и в края на 2016 г. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ спечели престижно международно отличие за технологичен лидер в минната индустрия. Освен че дава възможност за развитие на своите служители, минната компания в Челопеч за дванадесета поредна година се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България, за да помогне на мотивирани млади хора от района на Средногорието да открият своето призвание и да натрупат практически опит в реалния бизнес.

В рамките на един ден, на 12 октомври, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и екипът на дружеството разказа на седем ученици за своите стандарти на работа и етика и показа на практика работния ден и ангажиментите на седем мениджъра. Участници през 2017 г. бяха ученици от Частната профилирана гимназия за чуждоезиково обучение „Челопеч“, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и АТПГ от гр. Златица. За мениджърите, които за един ден се потопиха в производството, денят премина интензивно и интересно.

Ето какво споделиха: Константин Иванов от ЧПГЧО „Челопеч“, главен инженер за един ден в Технически служби: - Участвах в инициативата, тъй като ме вълнуваше да видя как протича един работен ден в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. Впечатлих се от организацията на работния процес и от постигнатия баланс.

Ивана Гъркова, ЧПГЧО „Челопеч“ – главен инженер „Производство – Преработка на руда“: - Работният ден на мениджър в предприятието е много натоварен, но и интересен. Имах желание да науча повече за работата на рудника и фабриката и участието ми даде поглед върху тези области. Работата на мениджъра е натоварена и е свързана с вземане на много и важни решения.

Спас Михайлов, ЧПГЧО „Челопеч“ – мениджър „Безопасност и здраве при работа“: - Участието ми в тази инициатива ми дава виждане една стъпка напред в бъдещето. В „Дънди Прешъс Металс“ видях добра организация и изпълнение на задачите с минимални грешки.

Камелия Георгиева, ЧПГЧО „Челопеч“ – мениджър „Охрана и сигурност“: - В този ден видях много хора, които се усмихват и са позитивни. Хареса ми това, че мениджърът знае какви са му задачите през деня и се държи приятелски с колегите от отдела.

Владимира Пушкарова, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ - директор „Човешки ресурси и администрация“: - Исках да видя как протича един ден като директор в такава голямо компания. Исках да увелича своя опит и компетентности в областта, която изучавам в училище. Впечатленията ми от деня са, че всички служители и колеги имат високи резултати и си помагат взаимно при затруднения. Колективната работа е на много високо ниво, защото всички работници се разбират и подкрепят помежду си.

Пламена Питекова, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – ръководител „КСО и комуникации“: - Провокира ме възможността да кандидатствам в успешно предприятие като „Дънди“. Видях страхотна атмосфера, много добра организация, комуникация между служителите, спазване на правила и успешно развитие. Харесаха ми отговорностите, работата в екип и чудесните проекти, свързано с развитие и помощ на хората извън предприятието.

Мениджъри за един ден ръководиха местната власт в Златица
Prev Post Мениджъри за един ден ръководиха местната власт в Златица
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“  С отличие за корпоративна социална отговорност
Next Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ С отличие за корпоративна социална отговорност
Related Posts

Leave a Comment: