МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПИРДОП, КОПРИВЩИЦА, АНТОН“

  • 0
  • 71 преглеждания

Подготвя проект за представяне на уникални народни обичаи, реликви и традиции

В конферентната зала на общинския Жив музей  на 25 януари се проведе информационна среща, която се осъществи по инициатива на Управителния съвет на Местна инициативна група „Пирдоп, Копривщица, Антон“. В кратката дискусия взеха участие кметът, заместник-кметът и административният секретар на Община Копривщица – Бойка Дюлгярова, Иван Лесков и Николай Карагьозов, председателят и заместник-председателят на общинския съвет Любомир Цеков и Стоян Павлов, съветници, служители от общинска администрация, Теодора Цоловска – заместник-директор на  СУ „Любен Каравелов“, представители на администрациите в общините Пирдоп и Антон.

Кметът Бойка Дюлгярова запозна присъстващите на срещата, че дейностите, с които кандидатства Община Копривщица са съкровищницата на хаджи Ненчо Д. Палавеев да бъде изложена в една от залите на общинския Жив музей. Предвижда се закупуване на видеостена за реклама на възрожденския град и другите членове на МИГ-а, изработване на транспаранти и информационни табели, които ще бъдат разположени на южния вход на града, рекламиращи изложбата „Стара Копривщица“. Ще бъде организиран Средногорски фолклорен фестивал  на местните народни обичаи и традиции в гр. Пирдоп и Панаир на уникални местни ястия и автентични хорà в село Антон. Кметът на Община Копривщица каза, че подаването на пакета с документи за кандидатстване трябва да стане до 12 февруари. Г-жа Дюлгярова изрази надежда проектът да бъде одобрен и финансиран, а набелязаните дейности реализирани.

Пенка Алексиева, член на Управителния съвет на МИГ-а, поясни, че с този проект на трите общини ще се кандидатства във втория прием по Програма за развитие на селските райони, а подмярката е „Помощ за подготвителни дейности“. Нейната цел е на малките пилотни проекти да се осигури подкрепа за популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“, да  се  популяризират Местните инициативни групи (МИГ), които не са получили финансиране в предходните процедурни периоди на кандидатстване и запазване  МИГ-овете като действащи субекти на съответните територии.

Във втория прием се отпускат от 5000 евро до 100 000 евро за проект, като няма изискване за собствен финансов принос от кандидатстващата организация. Милена Паралеева от общинската администрация уточни, че местната инициативна група е създадена преди 3 години, но изработената тогава Стратегия не е получила одобрение. Припомням, че за председател на Управителния съвет на МИГ-а е избран кметът на Община Пирдоп Ангел Геров.

ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ  Носител на почетния знак „Заслужил гражданин на Софийска област“
Prev Post ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ Носител на почетния знак „Заслужил гражданин на Софийска област“
В СРЕДНОГОРИЕТО  Успешен финал на мащабен екологичен проект
Next Post В СРЕДНОГОРИЕТО Успешен финал на мащабен екологичен проект
Related Posts

Leave a Comment: