В СРЕДНОГОРИЕТО Успешен финал на мащабен екологичен проект

  • 0
  • 78 преглеждания

В студения, снеговит и ветровит 27 януари на Депото за твърди битови отпадъци край град Златица, стопанисвано от Сдружението на седемте общини от региона „Средногорие-Еко“, се събраха множество хора. Причината бе откриването на изградените само за тридесет месеца – с пет по-малко, от заложените в проекта, инсталации за сепариране и компостиране на генерираните от териториите на общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Чавдар и Челопеч отпадъци.

Домакините от Община Златица с кмета инж. Стоян Генов, председателя на „Средногорие-Еко“ и ръководител на местната власт в Община Мирково Цветанка Йотина, както и кметовете Бойка Дюлгярова – на Копривщица, Андрей Симов – на Антон, Ангел Геров – на Пирдоп, инж. Алекси Кесяков на Челопеч и Григор Даулов на Чавдар, посрещнаха Ивелина Василева – председател на Комисията по околна среда и водите в Парламента, народния представител Иван Ченчев от Коалиция „БСП за България“, директора на РИОСВ – Софийска област инж. Ирена Петкова, проф. д-р инж. Илия Гърков и представители на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, инж. Теодор Дуралиев и Ивайло Георгиев от „Аурубис България“, ръководители от Управляващия орган на програма „Околна среда“, председатели и членове на общински съвети, членове на екипа, подготвил и реализирал проекта, партньори по изпълнението му, ръководители на институции и граждани. Специален гост на церемонията по откриването на новите съоръжения бе министърът на околната среда и водите Емил Димитров. Тържеството премина при стриктен ред и спазване на изискванията и мерките, въведени в страната, във връзка с разпространението на епидемията от Ковид-19.

С видеофилм, присъстващите бяха запознати с изминатите етапи и реализираните дейности по проекта, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Кметът на Община Златица инж. Стоян Генов подчерта в словото си, че това е най-големият интегриран проект на седемте общини от Средногорието. Работата по него започна на 30 януари 2020 г. и за по-малко от дванадесет месеца е окончателно завършен. Основен двигател на реализацията му е Сдружението на седемте общини „Средногорие-Еко“, които помежду си поделят разходите по издръжка, експлоатация и мониторинг на съоръженията, каза той. С пуска на инсталациите се цели постигане на устойчивост в управление на отпадъците, като е създадена необходимата инфраструктура за събиране, оползотворяване и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, посочи инж. Генов.

Това означава намаляване обема на депонираните отпадъци, което осигурява допълнителен капацитет за предварителното им третиране, разделно събиране и рециклиране чрез компостиране, удължаване срока на годност на депото, което е израз на грижата за природата на местните власти в региона, заяви кметът на Община Златица. Проектът е голяма инвестиция за изграждане на култура за разделно събиране на отпадъците сред жителите на Средногорието, откриват се и нови работни места, подчерта инж. Стоян Генов. Той се спря на изминалия път през последните години, до окончателното завършване на строително-монтажните дейности по двете инсталации. Капацитетът на тази за компостиране е до 3000 т. годишно, а на другата – за предварително третиране на отпадъците – до 6000 т. годишно. С реализирането на този проект българската страна изпълнява задължението си като държава-членка на Европейския съюз за депонирането на отпадъци и приемането на мерки те да се съхраняват на изградени за тях места, когато са предварително обработени, обясни г-н Генов. Общините от Сдружение „Средногорие-Еко“ изпълняват и целите, заложени в нормативната уредба у нас, в сферата на съхранението и управлението на отпадъците, както и преминаването към т. нар. кръгова икономика за опазване на околната среда и здравето на гражданите, заяви той.

Инж. Стоян Генов благодари на всички, помогнали и работили за изграждането на новата придобивка на Средногорието – държавата, представена от министъра на околната среда и водите, на управляващите програмата национални институции, кметовете на общините – партньори, проектанти, изпълнители, служители от Община Златица. Това е третият мащабен проект, който се реализира в Средногорието, заедно с електроподстанцията и предстоящото прокарване на трасето за газопровод към региона. Г-н Генов посочи и други възлови проекти, които ще бъдат реализирани в близките месеци в този край. Всички те ще направят Община Златица видима на картата на стратегическите икономически и бизнес центрове в България, подчерта той. „Проектът е пример за ефективно партньорство между общините на Средногорието и инвестиция за бъдещо сътрудничество“, заяви инж. Стоян Генов.

За значението, мястото и ролята на изградените съоръжения за региона и страната, говори министър Емил Димитров. Задачата пред всички е да има все по-малко отпадъци, да се щади природата и околната среда, посочи той. Когато само за една година реализираш такъв проект, при това в трудна обстановка, е пример за останалите общини, как да се преодоляват подобни предизвикателства, заяви г-н Димитров. Той също благодари на проектантите, изпълнителите и всички, работили за финализирането на проекта и честити новата придобивка за общините и гражданите на Средногорието.

Водосвет за освещаване на обекта и ефективната му експлоатация, за здраве и благоденствие на присъстващите и българския народ, отслужи архиерейският наместник ставрофорен свещеноиконом отец Йордан Георгиев. Трикольорната лента за официално въвеждане в експлоатация на съоръженията бе прерязана от министър Емил Димитров и инж. Стоян Генов. Двамата, придружавани от началника на депото Илия Македонски, разгледаха някои от елементите на двете инсталации. На финала на тържеството инж. Стоян Генов връчи специални плакети на министър Емил Димитров, Ивелина Василева – председател на комисията по околна среда и водите в Парламента, на Валерия Калчева – ръководител на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и на нейни представители, на кметовете от общините – партньори, на екипа, работил по изпълнението на проекта и други.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПИРДОП, КОПРИВЩИЦА, АНТОН“
Prev Post МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПИРДОП, КОПРИВЩИЦА, АНТОН“
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ   Подписа споразумение за подкрепа на социално значими проекти с „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД
Next Post ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Подписа споразумение за подкрепа на социално значими проекти с „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД
Related Posts

Leave a Comment: